CURIA
rss
căutare avansată
Stagii

Informații generale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene oferă în fiecare an un număr limitat de stagii remunerate, cu o durată maximă de cinci luni. Stagiile se efectuează în principal la Direcția cercetare și documentare, la Direcția de comunicare, Unitatea seminarii și vizite, la Direcția generală de traducere, la Grefa Tribunalului și la Direcția de interpretare (în ceea ce privește stagiile la Direcția de interpretare, a se vedea mai jos).

Există două perioade de stagiu:

- de la 1 martie la 31 iulie (formularul trebuie trimis cel târziu la 30 septembrie);
- de la 1 octombrie la 28 februarie (formularul trebuie trimis cel târziu la 30 aprilie).

Candidații, titulari ai unei diplome universitare în drept sau în științe politice (cu specializare în drept) sau, pentru stagiile la Direcția interpretare, ai unei diplome de interpret de conferință, trebuie să completeze, iar după aceea să imprime și să semneze acest formular: EN / FR și să îl trimită la adresa electronică următoare: Stages.services@curia.europa.eu, însoțit de un curriculum vitae detaliat și de copii ale diplomelor și/sau ale certificatelor. Fiecare fișier anexat va trebui să poarte numele și prenumele candidatului la stagiu și un număr de ordine. Mărimea maximă a ansamblului fișierelor atașate este de 5Mo.

Dacă întâmpinați dificultăți la deschiderea formularului vă sugerăm să îl descărcați și să folosiți, în locul navigatorului dumneavoastră, programul Adobe Reader pentru a l vizualiza.

Având în vedere natura serviciului, o bună cunoaștere a limbii franceze este de dorit.

Stagiile la Direcția de interpretare, cu o durată cuprinsă între 10 și 12 săptămâni, se adresează în primul rând interpreților de conferință aflați la început de carieră și a căror combinație lingvistică prezintă interes pentru Direcția de interpretare. Obiectivul este de a le oferi acestora posibilitatea de a fi îndrumați în cursul perfecționării profesionale, în ceea ce privește interpretarea juridică mai ales, care presupune atât pregătirea dosarelor și efectuarea de cercetări terminologice, cât și exerciții practice în „cabină închisă". Este necesară cunoașterea limbii franceze. A se avea în vedere faptul că în cursul vacanțelor judecătorești nu au loc ședințe de judecată.

.