CURIA
rss
geavanceerd zoeken
Aanbestedingen

   
  corner-cour  
 

Lopende aanbestedingen

Aanbestedingen in beoordelingsfase / Termijn voor inschrijving verstreken

Directoraat-generaal Vertaling - Freelance-medewerkers

Voorafgaande bekendmaking voor opdrachten met een waarde tussen 15 000,01 EUR en de in richtlijn 2014/24/EU (Opdrachtenrichtlijn) vastgelegde drempels

Jaarlijkse lijst van opdrachten [art. 124, lid 3, onder a), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement]  2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

Jaarlijkse lijst van opdrachten [art. 124, lid 3, onder e), van de uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 

TED – Jaarlijkse lijst van contractanten 2007 / 2008 / 2010 Diensten / 2010 Leveringen / 2010 Werken / 2011 / 2012 Diensten / 2013 Diensten / 2014 Servizz 

Informatie voor contractanten

   
   
   

In de gevallen waarin is voorzien in het Financieel reglement, is het Hof van Justitie gehouden om voor de verwerving van goederen en diensten aanbestedingen uit te schrijven.

De aanbestedingen worden regelmatig bekendgemaakt in de serie S van het Publicatieblad van de Europese Unie en kunnen worden geraadpleegd op het Internet, in de dagelijks bijgewerkte database TED "Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/)

De informatie op de webpagina's van de site van het Hof van Justitie is naar haar aard informeel, wordt in het algemeen niet in alle officiële talen van het Hof vertaald en is in het algemeen niet-uitputtend.

Deze informatie vervangt op geen enkele wijze de officiële bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie - serie S.

Lopende aanbestedingen :

 

DG Infrastructuur

Aankondiging van een opdracht

Titel: Realisatie van 2 glazen ruimten op de kelderverdieping van de gebouwen Erasmus en Thomas More

Procedure: Openbaar procedure

Uiterste datum:17/05/2017 - 12:00

 

Documenten::

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Aankondiging van een opdracht

Titel: Verbetering van de toegankelijkheid van de personeelsparking van het Hof van Justitie

Procedure: Openbaar procedure

Uiterste datum:17/05/2017 - 12:00

 

Documenten::

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Aankondiging van een opdracht

Titel: Onderhoud en levering van kamerplanten

Procedure: Openbaar procedure

Uiterste datum:17/05/2017 - 17:00

 

Documenten::

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Aankondiging van een opdracht

Titel: Bewakerspost

Procedure: Niet-openbare procedure

Uiterste datum: 08/05/2017 -  17:00

 

Documenten:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur

 

Aanbestedingen in beoordelingsfase / Termijn voor inschrijving verstreken :

 

Directoraat-generaal Vertaling

Aankondiging van een opdracht

Titel: Sluiten van raamovereenkomsten voor orthografische en typografische correctie en linguïstische controle van de conclusies (in het Frans) van de advocaten-generaal van het Hof van Justitie van de EU
Procedure: Niet-openbare procedure
Uiterste datum: 26.10.2016

Documenten:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Algemene directie bibliotheek, onderzoek en documentatie

Aankondiging van een opdracht

Titel: Inbinden van periodieke publicaties en boeken alsook verbeteringen aan de inbindingen

Procedure: Openbaar procedure

Uiterste datum: 17.04.2017 - 17:00

Documenten:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: CJ-PROC-15/011 - Levering van abonnementen op periodieke gespecialiseerde publicaties
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 18.4.2016 - 17:00

Documenten:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Directie protocol en voorlichting

 

brique

 

De algemene directie personeel en financiën

Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Diensten van laboratoria voor medische analyse
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 30.9.2015 - 17:00

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Aankondiging van een opdracht

Onvolledige procedure 

Omschrijving: Oogheelkundige onderzoeken
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 30.9.2015 - 17:00

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre - Corrigendum 

 

brique

 

DG Infrastructuur

Aankondiging van een opdracht

Rectificatie

Titel: Veiligheids- en gezondheidscoördinatie voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

Procedure: Openbaar procedure

Uiterste datum:13.01.2017 - 17:00

Documenten:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Aanpassing van de doorloopsluizen voor de toegangscontrole in het gebouwencomplex van het Hof van Justitie

Soort procedure: Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking


 

Aankondiging van een opdracht

Titel: Langetermijnverhuur van dienstwagens

Procedure: Niet-openbare procedure

Uiterste datum:14/12/2016 - 17:00

Documenten:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Plaatsing van en herstellingen aan architecturale en afwerkingselementen — Gesloten ruwbouw
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum:05.10.2016 - 17:00

Documents: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Aankondiging van een concessieovereenkomst

Titel: Exploitatie van restaurantdiensten en verlening van aanverwante diensten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Procedure voor de gunning van een concessie
Uiterste datum: 28/07/2016 - 11:00

Documenten: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Levering van wit TCF A4-papier (80 g) voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 28.6.2016 - 17:00

Documenten:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


 

Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Rectificatie

Titel: Plaatsing van en herstellingen aan architecturale en afwerkingselementen - Installatie van technische apparatuur
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 4.5.2016

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016 / excel-picto Bordereaux de prix


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Levering, installatie en onderhoud van rokersruimten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 30.3.2016 - 17:00

Document: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Bouw van boekenkasten op maat
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 27.11.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Xogħlijiet ta' titjib u tibdil għal bini sigur
Procedure: Niet-openbare procedure
Uiterste datum: 5.12.2015 - 17:00


Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Verhuur van een IT-ruimte als datacenter van het type Tier IV
Soort procedure: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht/een oproep tot mededinging


Aankondiging van een opdracht

Onvolledige procedure

Titel: Levering van bureaulampen en staande lampen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 24.9.2015 - 17:00


Aankondiging van een opdracht

Aanvullende inlichtingen 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Allesomvattend onderhoud voor digitale printers van het merk Xerox, met inbegrip van randapparatuur en bijbehorende uitrusting, alsook kopieerapparaten van de merken OCE, Ricoh en Toshiba voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 18.9.2015 - 17:00


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Levering van fauteuils voor de rechtszalen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 22.9.2015 - 17:00


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Aanpassingen aan speciale technische installaties in gebouwen
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 29.6.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Onvolledige procedure 

Omschrijving: Aanpassingen aan speciale technische installaties in gebouwen
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 16.6.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: CJ 01/2015 - Inrichting van het interieur van het gebouw Anneau
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 20.5.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: Oliën van parketvloeren in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 8.4.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: Installatie van verrijdbare kasten in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 8.4.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: Schilderen van de muren en vloer in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 8.4.2015 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: Opdracht voor onderhoud van de groenvoorzieningen van de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie (2015-2018)
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 26.1.2015

Documenten: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Opdracht op het gebied van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsinstallaties - Installeren van ventilatie-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties in de parkeergarages van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 12/01/2015


Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Bewakings- en brandbeveiligingsdiensten voor de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie, evenals de evaluatie van de kwaliteit van deze diensten en advies inzake beveiliging en veiligheid
Procedure: Niet-openbare procedure
Uiterste datum: 14.12.2014 - 16:00

Document: pdf icon QA-CJ12/2014


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Verhuizing van de administratieve diensten van het Hof van Justitie
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 14.11.2014 - 12:00


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Opdracht op het gebied van heftoestellen - Renovatie van de binnenbekleding van de liftcabines van de torens A en B en van de sokkels
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 20.10.2014


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Inbinddiensten en levering van archiefdozen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 16.9.2014


Aankondiging van een opdracht

Rectificatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Allriskverzekering voor elektronica
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 18.8.2014


Aankondiging van een opdracht

Rectificatie

Onvolledige procedure

Titel: Upgraden van de toegangscontrolesystemen en toevoegen van kaartlezers
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 15.9.2014


Aankondiging van een opdracht

Rectificatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Beheer en ontwikkeling van IT-infrastructuur
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 14.7.2014


Aankondiging van een opdracht

Onvolledige procedure

Titel: Levering van toga's voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 24.6.2014 - 17:00


Aankondiging van een opdracht

Titel: Schilderen van de vloer in de parkeergarages Erasmus en Thomas More van het Hof van Justitie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 21.5.2014 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Titel: Levering van stoelen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Procedure: Openbaar procedure
Uiterste datum: 7.5.2014 - 17:00


Aankondiging van een opdracht

Rectificatie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Onderhoud en ontwikkeling van informatiesystemen
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 30.4.2014 - 15:00


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Ondersteuning voor gebruikers
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 7.4.2014 - 15:00


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Opdracht voor onderhoud en reiniging van de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie 2014-2018
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 27.1.2014 - (23:59)


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Levering van aardgas voor Gebouw T van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 1.1.2014 tot en met 30.9.2014
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 8.11.2013 - (23:59)


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Omniumonderhoud voor 2 digitale printers van het merk Toshiba voor het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 23.10.2013 - (17:30)


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Levering, installatie en allesomvattend onderhoud van verkooppuntterminals (VPT's of kasregisters) en bijbehorende uitrusting voor de restaurantdienst van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 9.10.2013 - (17:30)


Aankondiging van een opdracht

Onvolledige procedure

Omschrijving: Beheer en ontwikkeling van IT-infrastructuur
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 24.9.2013 - 15:00


Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Levering van dienstkleding voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking van een aankondiging van een opdracht/een oproep tot mededinging
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (PBEU):
Richtlijn 2004/18/EG


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: „Allegro" - Werken voor herstel in de vorige toestand
Soort procedure: Versneld niet-openbaar
Uiterste datum: 11.6.2013 - 23:59 


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Beheer, onderhoud en levering van materiaal voor de multimediavoorzieningen van de rechts-, conferentie- en vergaderzalen in de gebouwen die worden gebruikt door het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Europese Commissie
Soort procedure: Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging.


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Hermonteren en leveren van mobiele opbergkasten in de kantoren van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 11.3.2013 - 23:59


Aankondiging van een opdracht 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Timmerwerk in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 11.3.2013 - 23:59


Aankondiging van een opdracht 

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Bewegwijzering in de gebouwen van het Hof van Justitie in Luxemburg
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 11.3.2013 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht 

Omschrijving: Schilderwerk in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 26.3.2013 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht 

Omschrijving: Werken voor aanpassingen aan speciale technische installaties in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 15.4.2013


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht 

Omschrijving: Verhuizing van de diensten van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 17.12.2012 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht 

Omschrijving: Schilderwerk in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 17.12.2012 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht 

Omschrijving: Timmerwerk in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 17.12.2012 - 23:59


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Diensten voor onderhoud (hardware en software), herstel, beheer van infrastructuur voor vaste telefoon en fax, alsook hulp bij het invoeren van nieuwe aanverwante diensten in de gebouwen van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 19.10.2012 (15:00)


Vooraankondiging

Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Langetermijnverhuur van dienstwagens
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 30.9.2012


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Levering van meubilair van het merk „Frezza” (of gelijkwaardig) en/of het merk „Dauphin” (of gelijkwaardig) voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 25.9.2012 - 17:30


Aankondiging van een opdracht

Omschrijving: Restaurantdiensten voor het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Onderhandeling
Uiterste datum: 16.07.2012 (17:00)


Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht

Omschrijving: Dienstenovereenkomst voor technische bijstand bij de follow-up van een bouwproject voor de vijfde uitbreiding van het paleis van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Soort procedure: Openbaar
Uiterste datum: 11.06.2012 (23:59)

Informatie voor contractanten:

Opdrachten van geringe waarde :
Algemene voorwaarden voor koopovereenkomsten met een geringe waarde -versie 02/2016- (Opgelet ! Dit werk bestaat alleen in het Frans)

Financiële identificatie

Verklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de validering van juridische entiteiten en bankrekeningen alsmede in het kader van de financiële transacties in verband

up

.