CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Verejné zákazky

   
  corner-cour  
 

Prebiehajúce verejné obstarávania

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania

Generálne riaditeľstvo prekladov - Externí spolupracovníci

Predchádzajúce oznámenie v prípade verejných zákaziek medzi 15 000,01 € a finančnými limitmi podľa smernice o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ

Ročný zoznam verejných zákaziek [článok 124 ods. 3 písm. a) vykonávacích pravidiel k finančnému nariadeniu] 2007 / 20082009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

Ročný zoznam verejných zákaziek [článok 124 ods. 3 písm. e) vykonávacích pravidiel k finančnému nariadeniu]  2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015

TED – Zoznam zmluvných strán za rok 2007 / 2008 / 2010 Služby / 2010 Tovary / 2010 Praca / 2011 / 2012 Služby / 2013 Služby / 2014 Služby 

Informácie pre dodávateľov

   
   
   

V prípadoch stanovených vo finančnom nariadení je Súdny dvor povinný použiť verejné obstarávanie pri nadobúdaní tovarov a služieb.

Oznámenia o verejnom obstarávaní sú pravidelne uverejnené v sérii S Úradného vestníka Európskej únie a je možné ich konzultovať v databáze TED „Tenders Electronic Daily" (http://www.ted.europa.eu/), ktorá je na internete aktualizovaná každý deň.

Informácie uvedené na webových stránkach Súdneho dvora sú informačnej povahy, vo všeobecnosti nepreložené do všetkých úradných jazykov a nie sú vyčerpávajúce.

Nenahrádzajú žiadnym spôsobom oficiálne uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie - sérii S.

Prebiehajúce verejné obstarávania :

 

GR Vnútorná správa

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Výstavba 2 presklených priestorov v suterénoch budov Erasmus a Thomas More

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 17/05/2017 - 12:00

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Zlepšenie prístupu na parkovisko pre zamestnancov Súdneho dvora

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 17/05/2017 - 12:00

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Starostlivosť o interiérové rastliny a ich dodávka

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 17/05/2017 - 17:00

 

Dokumenty:

pdf icon : ContratCahier des chargesInvitation / FournituresRectificatif


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Bezpečnostný pavilón

Druh postupu:  Užšia súťaž

Konečný termín: 08/05/2017 -  17:00

 

Dokumenty:

pdf iconNotice / Lettre invitation

word_icon : Déclaration sur l'honneur

 

Verejné obstarávania, v prípade ktorých práve prebieha hodnotenie/Skončené verejné obstarávania :

Generálne riaditeľstvo prekladov

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Uzatvorenie rámcových zmlúv na jazykové overovanie, ako aj pravopisnú úpravu a úpravu tlačových chýb v záveroch (vo francúzštine) generálnych advokátov Súdneho dvora Európskej únie

Druh postupu: Omejeni postopek

Konečný termín: 26.10.2016

Dokumenty:

pdf icon Invitation à participer / Cahier des Charges

word_icon Formulaire de demande de participation / Déclaration sur l'honneur

 

brique

 

Generálne riaditeľstvo knižnice, výskumu a dokumentácie

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Viazanie periodík a kníh a práce týkajúce sa opravy väzieb

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 17.04.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Frequently Asked Questions (FAQ) - Invitation à soumissionner: FRDE - Cahier des Charges: FRDE - Contrat Cadre: FRDE

word_icon Annexes: FR / DE


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: CJ-PROC-15/011 - Dodávka predplatného pre odborné periodiká
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.4.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / invitation to tender / Ausschreibung / Cahier des Charges / Tender Specifications / Leistungsbeschreibung / Frequently Asked Questions

word_icon  Annexe 1FR / Annexe 1EN / Annexe 1DE / Annexe 4FR / Annexe 4EN / Annexe 4DE  / Annexe 5FR / Annexe 5EN / Annexe 5DE / Annexe 6FR / Annexe 6EN / Annexe 6DE 

 

brique

 

Riaditeľstvo protokolu a informácií

 

brique

 

Generálne riaditeľstvo personálu a financií

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Laboratórne služby lekárskej analýzy
Druh postupu: Verejná súťaž 
Konečný termín: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre 


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie 

Názov: Očné vyšetrenia
Druh postupu: Verejná súťaž 
Konečný termín: 30.9.2015 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner - Cahier des Charges - Contrat Cadre  - Corrigendum

 

brique

 

GR Vnútorná správa

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Názov: oordinácia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pre Súdny dvor Európskej únie

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 13.01.2017 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon Cahier des charges Addendum  / Lettre invitationQuestions posées


 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Úprava bezpečnostných otáčavých dverí v komplexe Súdneho dvora

Druh postupu: Zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Dlhodobý prenájom služobných vozidiel

Druh postupu:  Užšia súťaž

Konečný termín: 14/12/2016 - 17:00

Dokumenty:

word-icon IndexInvitation à présenterDéclaration sur l'honneur

word-icon Cahier des charges 1Cahier des charges 2Cahier des charges 3 / excel-icon Bordereau de soumission

word-icon Projet de contrat-cadre (couverture) / Projet de contrat-cadre (fournitures) / excel-icon Bon de commande


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zlepšenie a oprava architektonických prvkov a konečných úprav – uzavreté a kryté prvky

Druh postupu: Verejná súťaž

Konečný termín: 05.10.2016 - 17:00

Dokumenty: 

 pdf icon  Invitation à soumissionerCahier des Charges / excel-picto Bordereaux de prix


 

Oznámenie o koncesii

Názov: Prevádzka stravovacích služieb a poskytovanie súvisiacich služieb pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
Konečný termín: 28/07/2016 - 11:00

Dokumenty: 

pdf icon  Invitation / Cahier des Charges / Procès-verbal de visites des lieux


 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka bieleho bezchlórového 80-gramového papiera formátu A4 pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 28.6.2016 - 17:00

Dokumenty:

pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des Charges Procès-verbal de questions-réponses


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Korigendum

Názov: Zlepšenie a oprava architektonických prvkov a konečných úprav - inštalácia technického vybavenia
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 4.5.2016

Documents: pdf icon  Invitation à soumissioner / Cahier des charges  / Questions-Réponses-candidats 27.04.2016excel-picto Bordereaux de prix


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka, inštalácia a údržba fajčiarskych kabín pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 30.3.2016 - 17:00

Dokument: pdf icon  Invitation à soumissioner / PV Questions-Réponses


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Zhotovenie knižníc na zákazku
Druh postupu: Užšia súťaž so skrátenými lehotami
Konečný termín: 27.11.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa modernizácie a rekonštrukcie ochranných priestorov
Druh postupu: Užšia súťaž
Konečný termín: 5.12.2015 (17:00)


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Prenájom IT miestnosti (dátové centrum Tier IV)
Druh postupu: Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Dodávka stolových a stojacích lámp pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 24.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Dodatočné informácie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Viacúčelová údržba digitálnych tlačiarní Xerox vrátane periférnych zariadení a súvisiaceho príslušenstva a kopírovacích strojov Océ, Ricoh a Toshiba pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka stoličiek pre súdne siene Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 22.9.2015 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Úpravy špeciálnych technických zariadení v budovách
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 29.6.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Úpravy špeciálnych technických zariadení v budovách
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 16.6.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: CJ 01/2015 - Vnútorné dokončovacie práce v budove Anneau
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 20.5.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce na olejovaní parketových podláh v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa inštalácie mobilných skriniek v priestoroch Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Práce na natieraní podláh a maľovaní stien v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 8.4.2015 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Zákazka týkajúca sa údržby a starostlivosti o zelené plochy v budovách Súdneho dvora Európskej únie na roky 2015 - 2018
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 26.1.2015

Dokumenty: CJ15_2014_espaces verts - FAQ_Q1&2 - FAQ Q3


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zákazka v oblasti vykurovania, ventilácie a klimatizácie - Inštalácia zariadenia ventilácie a kúrenia a kontrolného zariadenia na 1 z parkovísk Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 12/01/2015


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Strážne služby a služby požiarnej bezpečnosti pre budovy Súdneho dvora Európskej únie a zároveň hodnotenie kvality týchto služieb a poradenstvo v oblasti ochrany a bezpečnosti
Druh postupu: Užšia súťaž
Konečný termín: 14.12.2014 - 16:00

Dokument: pdf icon QA-CJ12/2014


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Sťahovanie administratívnych oddelení Súdneho dvora
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 14.11.2014 - 12:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Zmluva v oblasti výťahových zariadení - obnova nosných obvodových konštrukcií vo výťahových kabínach Veží A a B a základní
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 20.10.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Služby viazania a dodávka archivačných škatúľ pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 16.9.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Komplexné poistenie elektroniky
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 18.8.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Nedokončené konanie 

Názov: Zmluva v oblasti vstupnej kontroly - modernizácia systémov vstupnej kontroly a pridanie čítačiek kariet
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 15.9.2014 


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Prevádzka a rozvoj infraštruktúry IT a telekomunikácií
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín:14.7.2014


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Dodávka talárov pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 24.6.2014 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Názov: Povrchové úpravy na parkoviskách Erasmus a Thomas More pri Súdnom dvore
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 21.5.2014 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka stoličiek pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Verejná súťaž
Konečný termín: 7.5.2014 - 17:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Korigendum

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Údržba a vývoj IT systémov
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 30.4.2014 - 15:00 


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Podpora pre používateľov
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 7.4.2014 - 15:00


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania 

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Obstarávanie týkajúce sa údržby a upratovania budov Súdneho dvora Európskej únie 2014 - 2018
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 27.1.2014 - (23:59)


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Dodávka zemného plynu pre budovu T Súdneho dvora Európskej únie od 1.1.2014 do 30.9.2014
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 8.11.2013 - (23:59)


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Viacúčelová údržba 2 digitálnych tlačiarní Toshiba pre Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 23.10.2013 - (17:30)


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka, inštalácia a „viacúčelová údržba" pokladničných terminálov (terminálov POS alebo registračných pokladní) a súvisiaceho vybavenia pre stravovacie služby Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 9.10.2013 - (17:30)


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Nedokončené konanie

Názov: Prevádzka a rozvoj infraštruktúry IT
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 24.9.2013 - 15:00


Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Uniformy pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu:Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž
Odôvodnenie zadania zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ):
Smernica 2004/18/ES


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Budova Allegro - renovačné práce
Druh postupu: Užšia súťaž zrýchleným postupom
Dátum uplynutia lehoty: 11.6.2013 - 23:59 


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Prevádzka, údržba a dodávka zariadenia pre multimediálnu infraštruktúru súdnych siení, konferenčných a zasadacích miestností v budovách, ktoré používa alebo bude používať Súdny dvor Európskej únie alebo Európska komisia
Druh postupu: Rokovacie konanie bez výzvy na súťaž.


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa opätovnej montáže a dodávky mobilných úložných skríň pre priestory Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 11.3.2013 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Stolárske práce v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 11.3.2013 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Práce týkajúce sa značenia v budovách Súdneho dvora v Luxemburgu
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 11.3.2013 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Maliarske práce na budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 26.3.2013 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Rekonštrukčné práce na špeciálnych technických zariadeniach v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 15.4.2013


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Sťahovanie oddelení Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 17.12.2012 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Maliarske práce v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 17.12.2012 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Stolárske práce v budovách Súdneho dvora Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 17.12.2012 - 23:59


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Služby údržby (hardvér a softvér), opravy, prevádzka infraštruktúry pevnej linky a faxu a pomoc so zriadením nových súvisiacich služieb v budovách, v ktorých sídli Súdny dvor Európskej únie
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 19.10.2012 (15:00)


Oznámenie predbežných informácií

Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dlhodobý prenájom služobných áut
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 30.9.2012


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Dodávka nábytku „Frezza“ (alebo rovnocenného) a/alebo nábytku „Dauphin“ (alebo rovnocenného) pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Otvorená
Dátum uplynutia lehoty: 25.9.2012 - 17:30


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Názov: Stravovacie služby pre Súdny dvor Európskej únie
Druh postupu: Rokovacie konanie
Dátum uplynutia lehoty: 16.07.2012 (17:00)


Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Názov: Obstarávanie služieb odbornej pomoci v monitorovaní projektu na výstavbu piateho rozšírenia budovy Palais Súdneho dvora Európskej únie
Metóda: otvorená súťaž
Dátum uplynutia lehoty: 11.06.2012 (23:59)

Informácie pre dodávateľov :

Zmluvy s nízkou hodnotou :
Všeobecné podmienky pre kúpne zmluvy s nízkou hodnotou -verzia 02/2016- (Pozor, existuje len vo francúzštine)

Finančný identifikačný list

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci schválenia právnických osôb a bankových účtov, ako aj s tým súvisiacich finančných transakcií

up

.