CURIA
rss
căutare avansată
Rapoarte anuale

Rapoartele anuale privind perioada anterioară datei aderării (1 ianuarie 2007) nu au fost traduse în limba română.
Pentru a lua cunoştinţă de conţinutul acestora, puteţi consulta una din variantele traduse în limbile comunitare din perioada respectivă.


 corner 
icon cover 2014 

  Versiune integrală

  

brique

icon cover 2013 

  Versiune integrală

  

brique

icon cover 2012 

  Versiune integrală

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Prefaţă de Vassilios Skouris, președintele Curţii de Justiţie

- Evoluţia și activitatea Curţii de Justiţie

- Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie

- Activitatea Tribunalului

- Statistici judiciare ale Tribunalului

- Activitatea Tribunalului Funcției Publice

- Statistici judiciare ale Tribunalului Funcției Publice

 Versiune integrală 9,5M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Prefaţă de Vassilios Skouris, președintele Curţii de Justiţie

- Evoluţia și activitatea Curţii de Justiţie

- Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie

- Activitatea Tribunalului

- Statistici judiciare ale Tribunalului

- Activitatea Tribunalului Funcției Publice

- Statistici judiciare ale Tribunalului Funcției Publice

Versiune integrală 6,2M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009 

- Prefaţă de Vassilios Skouris, președintele Curţii de Justiţie

- Evoluţia și activitatea Curţii de Justiţie

- Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie

- Activitatea Tribunalului

- Statistici judiciare ale Tribunalului

- Activitatea Tribunalului Funcției Publice

- Statistici judiciare ale Tribunalului Funcției Publice

  

brique

2008_couv 

- Prefaţă de Vassilios Skouris, președintele Curţii de Justiţie

- Evoluţia și activitatea Curţii de Justiţie

- Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie

- Activitatea Tribunalului de Primă Instanță

- Statistici judiciare ale Tribunalului de Primă Instanță

- Activitatea Tribunalului Funcției Public

- Statistici judiciare ale Tribunalului Funcției Publice

  

brique

2007_couv 

- Prefaţă de Vassilios Skouris, președintele Curţii de Justiţie

- Evoluţia și activitatea Curţii de Justiţie

- Statistici judiciare ale Curţii de Justiţie

- Activitatea Tribunalului de Primă Instanță

- Statistici judiciare ale Tribunalului de Primă Instanță

- Activitatea Tribunalului Funcției Public

- Statistici judiciare ale Tribunalului Funcției Publice

.