CURIA
rss
rozšírené vyhľadávanie
Výročné správy


 corner 
icon cover 2014 

  Úplné znenie

  

brique

icon cover 2013 

  Úplné znenie

  

brique

icon cover 2012 

  Úplné znenie

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

 Úplné znenie 10,8M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

Úplné znenie 9M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Všeobecného súdu

- Súdne štatistiky Všeobecného súdu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

  

brique

2008_couv 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

  

brique

2007_couv 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

  

brique

2006_couv
 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

- Súdne štatistiky Súdu pre verejnú službu

  

brique

2005_couv
 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Statistiky Soudního dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

- Činnosť Súdu pre verejnú službu

  

brique

2004_couv
 

- Úvod, predkladá predseda Súdneho dvora Vassilios Skouris

- Vývoj a činnosť Súdneho dvora

- Súdne štatistiky Súdneho dvora

- Činnosť Súdu prvého stupňa

- Súdne štatistiky Súdu prvého stupňa

  

brique

  

 Výročné správy, ktoré boli vydané pred pristúpením z 1. mája 2004, nie sú do slovenčiny preložené.
Pokiaľ máte záujem o tieto výročné správy, prezrite si, prosím, verziu v niektorom zo skorších úradných jazykov.

.