CURIA
rss
avancerad sökning
Årsrapporter


 corner 
icon cover 2014 

  Fullständig version

  

brique

icon cover 2013 

  Fullständig version

  

brique

icon cover 2012 

  Fullständig version

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

 Fullständig version 11,8M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2010 

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

Fullständig version 5,7M

  

brique

Couverture du Rapport Annuel 2009 

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Tribunalens verksamhet

- Tribunalens verksamhetsstatistik

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

  

brique

2008_couv 

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

  

brique

2007_couv 

- Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

- Domstolens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

- Personaldomstolens verksamhet

- Personaldomstolens verksamhetsstatistik

  

brique

2006_couv
 

Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

Domstolens verksamhet

Verksamhetsstatistik - domstolen

Förstainstansrättens verksamhet

Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

Personaldomstolens verksamhet

Personaldomstolens verksamhetsstatistik

  

brique

2005_couv
 

Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

Domstolens verksamhet 

Verksamhetsstatistik - domstolen

Förstainstansrättens verksamhet 

Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

Personaldomstolens verksamhet

  

brique

2004_couv
 

Förord av domstolens ordförande, V. Skouris 

Domstolens verksamhet

Verksamhetsstatistik - domstolen

Förstainstansrättens verksamhet

Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

  

brique

2003_couv
 

Förord av domstolens ordförande, V. Skouris

Domstolens verksamhet

Verksamhetsstatistik - domstolen

Förstainstansrättens verksamhet

Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

  

brique

2002

 

Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias

Domstolens verksamhet

Verksamhetsstatistik - domstolen

Förstainstansrättens verksamhet

Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

  

brique

2001

 

Förord av domstolens ordförande, G.C. Rodríguez Iglesias 

Domstolens verksamhet

Systematisk förteckning över domar som domstolen har avkunnat

Förteckning över andra avgöranden av domstolen som har upptagits i verksamheten vid Europeiska, Gemenskapernas domstol och förstainstansrätt

Verksamhetsstatistik - domstolen

- Förstainstansrättens verksamhet

- Systematisk översikt över domar som förstainstansrätten har avkunnat

- Förteckning över andra avgöranden av förstainstansrätten som har upptagits i verksamheten vid Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt 

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten

  

brique

2000
1999
1998

 

Utdragen ur årsrapporterna för åren 1998, 1999 och 2000 finns endast tillgängliga på franska och engelska

  

brique

1997

 

- Verksamhetsstatistik - domstolen

- Verksamhetsstatistik - förstainstansrätten 

.