CURIA
rss
rozšířené vyhledávání
Řízení

Texty upravující řízení

Výňatky ze Smluv

Statut Soudního dvora Evropské unie  (1-9-2016) 

Rozhodnutí Rady ze dne 25. června 2013 o zvýšení počtu generálních advokátů Soudního dvora Evropské unie (2013/336/ЕС)

Jednací řád Soudního dvora (19-7-2016)

Doplňkový řád (14-1-2014)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/2422 ze dne 16. prosince 2015, kterým se mění Protokol č. 3 o statutu Soudního dvora Evropské unie (24-12-2015)

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 23. října 2012 o soudních funkcích místopředsedy Soudního dvora

Rozhodnutí Soudního dvora (EU) 2016/2386 ze dne 20. září 2016 o bezpečnostních pravidlech týkajících se údajů či podkladů předložených Tribunálu na základě článku 105 jeho jednacího řádu

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 13. září 2011 o podávání a doručování procesních písemností prostřednictvím aplikace e-Curia

Podmínky pro používání aplikace e-Curia vztahující se na zástupce účastníků řízení (11-10-2011)

Podmínky pro používání aplikace e-Curia vztahující se na asistenty (asistentky) (11-10-2011)

Doporučení pro vnitrostátní soudy o zahajování řízení o předběžné otázce

Praktické pokyny pro účastníky řízení ve věcech předkládaných Soudnímu dvoru

Oznámení v Úředním věstníku Evropské unie

Rozhodnutí Soudního dvora ze dne 9. března 2016 o úředních svátcích a soudních prázdninách

Další užitečné informace

Poskytnutí anonymity v soudních řízeních před Soudním dvorem 

Rady k přednesu řečí

Zpráva o provádění naléhavého řízení o předběžné otázce Soudním dvorem

Návrh změn statutu Soudního dvora Evropské unie a přílohy I k tomuto statutu

Srovnávací tabulka
 

.