CURIA
rss
Eljárás

Az eljárást szabályozó dokumentumok

Részletek a szerződésekből

Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya (2016.9.1)

A Tanács határozata (2013. június 25.) az Európai Unió Bírósága főtanácsnokai számának növeléséről (2013/336/ЕС)

A Bíróság eljárási szabályzata (2016.7.19)

Kiegészítő szabályzat (2014.1.14)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2015/2422 rendelete (2015. december 16.) az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv módosításáról (2015.12.24)

A Bíróság határozata (2012. október 23.) a Bíróság elnökhelyettesének igazságszolgáltatási feladatairól

A Bíróság (EU) 2016/2386 határozata (2016. szeptember 20.) a Törvényszékhez az eljárási szabályzatának 105. cikke alapján benyújtott tájékoztatásokra vagy mellékletekre alkalmazandó biztonsági szabályokról

A Bíróság határozata (2011. szeptember 13.) az eljárási iratoknak az e-Curia alkalmazáson keresztül történő benyújtásáról és kézbesítéséről

Az e Curia alkalmazás használati feltételei: a felek képviselőire irányadó változat (2011.10.11)

Az e Curia alkalmazás használati feltételei: a segítőkre irányadó változat (2011.10.11) 

Ajánlások a nemzeti bíróságok figyelmébe az előzetes döntéshozatal iránti kérelmek előterjesztésére vonatkozóan

Gyakorlati útmutató a felek részére a Bíróság elé terjesztett ügyekre vonatkozóan

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában megjelent közlemények

A Bíróság határozata (2016. március 9.) a hivatalos munkaszüneti napokról és a törvénykezési szünetekről

További hasznos információk

A névtelenség biztosítása a Bíróság előtti eljárásokban

Tanácsok a tárgyaláson felszólalók részére

Jelentés a sürgősségi előzetes döntéshozatali eljárás Bíróság általi alkalmazásáról

Az Európai Unió Bírósága alapokmányának és I. mellékletének módosításairól szóló tervezet

Megfelelési táblázat
 

.