CURIA
rss
Procedūra

Procesą reglamentuojantys teisės aktai

Sutarčių ištraukos

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Statutas (2016-9-1)

2013 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas, kuriuo padidinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo generalinių advokatų skaičius (2013/336/ЕС)

Teisingumo Teismo procedūros reglamentas (2016-7-19)

Papildomas reglamentas (2014-1-14)

2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2015/2422, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto (2015-12-24)

2012 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl Teisingumo Teismo pirmininko pavaduotojo teisminių funkcijų

2016 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimas (ES) 2016/2386 dėl pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 105 straipsnį šiam teismui pateiktų informacijos ar įrodymų apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių

2011 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas dėl procesinių dokumentų pateikimo ir įteikimo per taikomąją programą e-Curia

Šalių atstovams skirtos taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2011-10-11)

Asistentams skirtos taikomosios programos e-Curia naudojimo sąlygos (2011-10-11) 

Rekomendacijos nacionaliniams teismams dėl prašymų priimti prejudicinį sprendimą pateikimo

Praktiniai nurodymai šalims dėl teisingumo teisme nagrinėjamų bylų

Pranešimai Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Teisingumo teismo sprendimas 2016 m. kovo 9 d. dėl oficialiųjų švenčių ir teismo atostogų

Daugiau informacijos

Anonimiškumo užtikrinimas vykstant procesui dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teisme 

Patarimai proceso dalyviams

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedo pakeitimų projektas

Atitikties lentelė
 

.