CURIA
rss
căutare avansată
Procedura

Texte privind procedura

Extrase din tratate

Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  (1-9-2016)

Decizia Consiliului din 25 iunie 2013 privind majorarea numărului de avocați generali ai Curții de Justiție a Uniunii Europene (2013/336/ЕС)

Regulamentul de procedură al Curții de Justiție (19-7-2016)

Regulamentul adițional (14-1-2014)

Regulamentul (UE, Euratom) 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene (24-12-2015)

Decizia Curții de Justiție din 23 octombrie 2012 privind funcțiile jurisdicționale ale vicepreședintelui Curții

Decizia (UE) 2016/2386 a Curții de Justiție din 20 septembrie 2016 privind normele de securitate aplicabile informațiilor sau înscrisurilor ori mijloacelor materiale de probă prezentate în fața Tribunalului în temeiul articolului 105 din Regulamentul de procedură al acestuia

Decizia Curții de Justiție din 13 septembrie 2011 referitoare la depunerea și la comunicarea de acte de procedură prin intermediul aplicației e-Curia

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia aplicabile reprezentanților părților (11-10-2011)

Condițiile de utilizare a aplicației e-Curia aplicabile asistenților (11-10-2011)

Recomandări în atenția instanțelor naționale, referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare

Instrucțiuni practice pentru părți, referitoare la cauzele cu care este sesizată Curtea

Comunicări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia Curții de Justiție din 9 martie 2016 privind zilele de sărbătoare legală și vacanțele judecătorești

Alte informații utile

Acordarea anonimatului în procedurile jurisdicționale derulate în fața Curții de Justiție

Îndrumări pentru susținerea pledoariilor

Raport cu privire la punerea în aplicare a procedurii preliminare de urgență de către Curtea de Justiție

Proiect de modificări ale Statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene Și ale anexei I la acesta

Tabel de corespondență
 

.