CURIA
rss
advanced search
home  | Contact us  | Disclaimer and warning AAA
Česká republika

Instituce / Institutions

- Prezident / Présidence de la République / Presidency of the Republic

- Poslanecká sněmovna / Chambre des Députés / Chamber of Deputies 

- Senát / Sénat / Senate

- Úřad vlády / Gouvernement / Government

- Ministerstvo spravedlnosti / Ministère de la justice / Ministry of Justice

- Ministerstvo vnitra / Ministère de l'Intérieur/ Ministry of Interior 

- Ministerstvo zahraničních věcí / Ministère des affaires étrangères / Ministry of Foreign Affairs

Zákonodárstvi - Judikatura / Législation - Jurisprudence / Legislation - Case Law

- Ústava České republiky / Constitution de la République Tchèque / Constitution of the Czech Republic

- Listina základních práv a svobod / Charte des droits et libertés fondamentaux / Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms 

- Sbírka zákonů (Ministerstvo vnitra) / Journal officiel (Ministère de l'intérieur) / Official Journal (Ministry of Interior)

- Oficiální server českého soudnictví / Portail de la justice / Official server of Czech judicial system

- Ústavní soud / Cour constitutionnelle / Constitutional Court

- Nejvyšší soud / Cour suprême / Supreme Court

- Nejvyšší správní soud / Cour suprême administrative / Supreme Administrative Court

.