CURIA
rss
tarkennettu haku
Menettely

Oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevät asiakirjat

Perussopimukset (otteita)

Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntö (1-9-2016)

Neuvoston päätös, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2013, Euroopan unionin tuomioistuimen julkisasiamiesten määrän lisäämisestä (2013/336/ЕС)

Unionin tuomioistuimen työjärjestys (19-7-2016)

Täydentävät säännöt (14-1-2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2015/2422, annettu 16 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta (24-12-2015)

Unionin tuomioistuimen päätös, 23 päivänä lokakuuta 2012, unionin tuomioistuimen varapresidentin lainkäyttötehtävistä

Unionin tuomioistuimen päätös (EU) 2016/2386, annettu 20 päivänä syyskuuta 2016, unionin yleiselle tuomioistuimelle sen työjärjestyksen 105 artiklan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tai asiakirjoihin sovellettavista turvallisuussäännöistä

Euroopan unionin tuomioistuimen päätös, 13 päivänä syyskuuta 2011, oikeudenkäyntiasiakirjojen jättämisestä ja vastaanottamisesta e-Curia-sovelluksella

Asianosaisten edustajiin sovellettavat E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (11-10-2011)

Assistentteihin sovellettavat E-Curia-sovelluksen käyttöehdot (11-10-2011) 

Suositukset tuomioistuimille ennakkoratkaisupyyntöjen tekemisestä

Käytännön ohjeet asianosaisille unionin tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa

Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistut tiedonannot

Unionin tuomioistuimen päätös, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, virallisista vapaapäivistä ja tuomioistuimen lomakausista

Muita hyödyllisiä tietoja

Tunnistetietojen poistaminen unionin tuomioistuimen menettelyissä

Ohjeita asianosaisille

Kertomus kiireellisen ennakkoratkaisumenettelyn käytöstä unionin tuomioistuimessa

Ehdotuseuroopan unionin tuomioistuimen perussäännön ja sen liitteen i muutoksiksi

Vastaavuustaulukko
 

.