curia.europa.eu http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/?PortalAction_x_000_userLang=lv lv Mon, 24 Oct 2016 08:42:11 +0200 JCMS 9.0.1 Curia http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_237194 114/2016 : 2016. gada 20.oktobrī - Ģenerāladvokāta secinājumi lietā C-413/14 P http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_237194 <div class='wiki feed'> Intel Corporation/Komisija <br/> Konkurence <br/> Ģenerāladvokāts Vāls uzskata, ka Intel apelācijas sūdzība attiecībā uz tai par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu uzlikto naudas sodu EUR 1,06 miljarda apmērā ir jāapmierina </p> </div> Thu, 20 Oct 2016 14:35:30 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_236832 113/2016 : 2016. gada 19.oktobrī - Tiesas spriedums lietā C-148/15 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_236832 <div class='wiki feed'> Deutsche Parkinson Vereinigung <br/> Preču brīva aprite <br/> Fixed prices set in Germany for prescription-only medicinal products are contrary to EU law </p> </div> Wed, 19 Oct 2016 10:01:42 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_236881 112/2016 : 2016. gada 19.oktobrī - Tiesas spriedums lietā C-582/14 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_236881 <div class='wiki feed'> Breyer <br/> Tiesību aktu tuvināšana <br/> Interneta vietnes pārvaldītājam var būt likumīga interese saglabāt noteiktus vietnes apmeklētāju personas datus, lai aizsargātos pret kiberuzbrukumiem </p> </div> Wed, 19 Oct 2016 10:14:30 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_233160 111/2016 : 2016. gada 13.oktobrī - Tiesas spriedums lietā C-294/15 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_233160 <div class='wiki feed'> Mikołajczyk <br/> Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa <br/> EU law applies to an action for annulment of marriage brought by a third party following the death of one of the spouses </p> </div> Thu, 13 Oct 2016 09:59:43 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_232983 110/2016 : 2016. gada 12.oktobrī - Tiesas spriedums lietā C-166/15 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_232983 <div class='wiki feed'> Ranks un Vasiļevičs <br/> Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums <br/> Datorprogrammas eksemplāra ar neierobežotas lietošanas licenci pirmais ieguvējs ir tiesīgs pārdot tālāk šo lietoto eksemplāru un savu licenci nākamajam ieguvējam </p> </div> Wed, 12 Oct 2016 10:18:30 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_232852 109/2016 : 2016. gada 11.oktobrī - Tiesas spriedums lietā C-601/14 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_232852 <div class='wiki feed'> Komisija/Itālija <br/> Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa <br/> By failing to guarantee just and appropriate compensation for victims of all violent intentional crimes committed in cross-border situations, Italy has failed to fulfil its obligations under EU law </p> </div> Tue, 11 Oct 2016 09:56:33 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228975 108/2016 : 2016. gada 22.septembrī - Ģenerāladvokāta secinājumi lietās C-599/14 P, C-79/15 P http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228975 <div class='wiki feed'> Padome/LTTE <br/> Starptautiskās attiecības <br/> Advocate General Sharpston considers that the Court should annul the measures maintaining Hamas and LTTE on the EU list of terrorist organisations on procedural grounds </p> </div> Thu, 22 Sep 2016 10:34:23 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228954 107/2016 : 2016. gada 22.septembrī - Tiesas spriedums lietā C-525/14 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228954 <div class='wiki feed'> Komisija/Čehijas Republika <br/> Preču brīva aprite <br/> By refusing to recognise hallmarks for precious metals affixed by WaarborgHolland, a Netherlands assay office, the Czech Republic has infringed EU law </p> </div> Thu, 22 Sep 2016 10:23:39 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_229073 106/2016 : 2016. gada 22.septembrī - Informācija http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_229073 <div class='wiki feed'> Eiropas Savienības Vispārējās tiesas palātu priekšsēdētāju ievēlēšana </p> </div> Thu, 22 Sep 2016 15:17:12 +0200 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228699 105/2016 : 2016. gada 21.septembrī - Tiesas spriedums lietā C-592/14 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_228699 <div class='wiki feed'> European Federation for Cosmetic Ingredients <br/> Tiesību aktu tuvināšana <br/> EU law protects the EU market from cosmetic products containing ingredients which have been tested on animals </p> </div> Wed, 21 Sep 2016 10:12:25 +0200