Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Cauza C443/15

David L. Parris

împotriva

Trinity College Dublin și alții

(cerere de decizie preliminară formulată de Labour Court)

„Trimitere preliminară – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78/CE – Articolul 2 – Interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală și de vârstă – Sistem național de pensii – Plata unei pensii de urmaș partenerului civil – Condiție – Încheierea parteneriatului înaintea celei de a șaizecea aniversări a persoanei afiliate la sistemul menționat – Uniune civilă – Imposibilitate în statul membru în cauză anterior anului 2010 – Relație durabilă dovedită – Articolul 6 alineatul (2) – Justificarea unui tratament diferențiat pe motive de vârstă”

Sumar – Hotărârea Curții (Camera întâi) din 24 noiembrie 2016

1.        Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78 – Domeniu de aplicare – Sistem național de pensii care prevede plata unei pensii de urmaș către soț sau către partenerul civil al persoanei afiliate – Includere – Condiții

(art. 157 TFUE; Directiva 2000/78 a Consiliului)

2.        Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78 – Interzicerea discriminării pe motive de orientare sexuală – Pensie de urmaș acordată în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale –Reglementare națională care subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o astfel de pensie condiției ca parteneriatul să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani – Drept național care nu permite persoanei afiliate să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă – Lipsa discriminării

(Directiva 2000/78 a Consiliului, art. 2)

3.        Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78 – Interzicerea discriminării pe motive de vârstă – Pensie de urmaș acordată în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale – Reglementare națională care subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o astfel de pensie condiției ca parteneriatul să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani – Drept național care nu permite persoanei afiliate să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă – Lipsa discriminării – Posibilitatea statelor membre de a stabili, pentru regimurile profesionale de securitate socială, vârstele de aderare sau de admitere la prestațiile de pensie sau de invaliditate

[Directiva 2000/78 a Consiliului, art. 2 și art. 6 alin. (2)]

4.        Politica socială – Egalitate de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă – Directiva 2000/78 – Interzicerea discriminării bazate pe efectul combinat al orientării sexuale și al vârstei – Pensie de urmaș acordată în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale – Reglementare națională care subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o astfel de pensie condiției ca parteneriatul să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani – Drept național care nu permite persoanei afiliate să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă – Lipsa discriminării

[Directiva 2000/78 a Consiliului, art. 1, art. 2 și art. 6 alin. (2)]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 33-40)

2.      Articolul 2 din Directiva 2000/78 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretat în sensul că o reglementare națională care, în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale, subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o pensie de urmaș condiției ca parteneriatul civil să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani, cu toate că dreptul național nu permitea persoanei afiliate în cauză să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă, nu constituie o discriminare pe motive de orientare sexuală.

Astfel, statele membre sunt libere să prevadă sau să nu prevadă căsătoria pentru persoane de același sex sau o formă alternativă de recunoaștere legală a relației lor, precum și, dacă este cazul, să prevadă data de la care o asemenea căsătorie sau o asemenea formă alternativă își va produce efectele.

În consecință, dreptul Uniunii și în special Directiva 2000/78 nu obligă statul membru în cauză nici să prevadă, anterior datei intrării în vigoare a legii privind parteneriatele civile, căsătoria sau o formă de uniune civilă pentru cuplurile homosexuale, nici să acorde efecte retroactive legii privind parteneriatele civile, precum și dispozițiilor adoptate în aplicarea acestei legi și nici, în ceea ce privește pensia de urmaș, să prevadă măsuri tranzitorii pentru cuplurile de același sex în care persoana afiliată ar fi atins deja vârsta de 60 de ani la data intrării în vigoare a legii menționate.

(a se vedea punctele 59, 60 și 62 și dispozitiv 1)

3.      Articolul 2 și articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretate în sensul că o reglementare națională care, în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale, subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o pensie de urmaș condiției ca parteneriatul civil să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani, cu toate că dreptul național nu permitea persoanei afiliate în cauză să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă, nu constituie o discriminare pe motive de vârstă.

Astfel, o asemenea reglementare acordă un tratament mai puțin favorabil persoanelor afiliate care s‑au căsătorit sau care au încheiat un parteneriatul civil după cea de a șaizecea aniversare a acestora decât celor care s‑au căsătorit sau care au încheiat un asemenea parteneriat înainte de a împlini vârsta de 60 de ani și, în consecință, instituie o diferență de tratament întemeiată în mod direct pe criteriul vârstei.

Cu toate acestea, reglementarea menționată stabilește o vârstă pentru admiterea la o pensie pentru limită de vârstă și, prin urmare, se încadrează la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78.

În această privință, prin faptul că subordonează dobândirea dreptului de a beneficia de o pensie de urmaș condiției ca persoana afiliată să se fi căsătorit sau să fi încheiat un parteneriat civil înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani, dispoziția menționată nu face decât să prevadă o vârstă limită pentru nașterea dreptului la această prestație. Cu alte cuvinte, reglementarea națională stabilește o vârstă pentru a avea acces la pensia de urmaș care decurge din sistemul de pensii în cauză.

(a se vedea punctele 67, 68, 74, 75 și 78 și dispozitiv 2)

4.      Articolul 2 și articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă trebuie interpretate în sensul că o reglementare națională care, în cadrul unui sistem de pensii ocupaționale, subordonează dreptul partenerilor civili supraviețuitori ai persoanelor afiliate de a beneficia de o pensie de urmaș condiției ca parteneriatul civil să fi fost încheiat înainte ca persoana afiliată să fi împlinit 60 de ani, cu toate că dreptul național nu permitea persoanei afiliate în cauză să încheie un parteneriat civil înainte de a atinge această limită de vârstă, nu este susceptibilă să instituie o discriminare bazată pe efectul combinat al orientării sexuale și al vârstei în cazul în care această reglementare nu constituie o discriminare nici pe motive de orientare sexuală, nici pe motive de vârstă, privite în mod izolat.

În această privință, deși, desigur, o discriminare poate fi întemeiată pe mai multe dintre motivele menționate la articolul 1 din Directiva 2000/78, nu există nicio categorie nouă de discriminare care să rezulte din coroborarea mai multor astfel de motive precum orientarea sexuală și vârsta, a cărei existență să poată fi constatată în cazul în care discriminarea pe baza acestor motive, privite în mod izolat, nu a fost dovedită.

(a se vedea punctele 80 și 82 și dispozitiv 3)