Language of document : ECLI:EU:C:2016:897

Zadeva C443/15

David L. Parris

proti

Trinity College Dublin in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Labour Court)

„Predhodno odločanje – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78/ES – Člen 2 – Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti in starosti – Nacionalna pokojninska shema – Izplačilo vdovske pokojnine registriranemu partnerju – Zahteva – Sklenitev partnerstva pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca navedene sheme – Partnerska skupnost – Nemožnost v zadevni državi članici pred letom 2010 – Dokazano trajno razmerje – Člen 6(2) – Upravičitev različnega obravnavanja zaradi starosti“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 24. novembra 2016

1.        Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78 – Področje uporabe – Nacionalna pokojninska shema, ki določa izplačilo vdovske pokojnine zakoncu ali registriranemu partnerju zavarovanca – Vključitev – Pogoji

(Člen 157 PDEU, Direktiva Sveta 2000/78)

2.        Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78 – Prepoved diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti – Vdovska pokojnina v okviru poklicne pokojninske sheme – Nacionalna ureditev, ki pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca – Nacionalno pravo, ki zavarovancu ni dopuščalo, da partnersko skupnost registrira pred dopolnitvijo te starostne meje – Neobstoj diskriminacije

(Direktiva Sveta 2000/78, člen 2)

3.        Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78 – Prepoved diskriminacije na podlagi starosti – Vdovska pokojnina v okviru poklicne pokojninske sheme – Nacionalna ureditev, ki pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca – Nacionalno pravo, ki zavarovancu ni dopuščalo, da partnersko skupnost registrira pred dopolnitvijo te starostne meje – Neobstoj diskriminacije – Možnost držav članic, da za poklicne sheme socialne varnosti določijo starosti za pristop k tem shemam ali za pridobitev pravice do starostne ali invalidske pokojnine

(Direktiva Sveta 2000/78, člena 2 in 6(2))

4.        Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Direktiva 2000/78 – Prepoved diskriminacije zaradi skupnega učinka razlogov spolne usmerjenosti in starosti – Vdovska pokojnina v okviru poklicne pokojninske sheme – Nacionalna ureditev, ki pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca – Nacionalno pravo, ki zavarovancu ni dopuščalo, da partnersko skupnost registrira pred dopolnitvijo te starostne meje – Neobstoj diskriminacije

(Direktiva Sveta 2000/78, členi 1, 2 in 6(2))

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točke od 33 do 40.)

2.      Člen 2 Direktive 2000/78 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da nacionalna ureditev – ki v okviru poklicne pokojninske sheme pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca, pri čemer nacionalno pravo zadevnemu zavarovancu ni dopuščalo, da registrirano partnersko skupnost sklene pred dopolnitvijo te starostne meje – ne pomeni diskriminacije zaradi spolne usmerjenosti.

Države članice se namreč prosto odločijo, ali bodo omogočile zakonsko zvezo za osebe istega spola oziroma v kakšni drugačni obliki pravno priznale njihovo skupnost ali ne in, odvisno od primera, od katerega datuma dalje bo takšna zakonska zveza oziroma takšna drugačna oblika učinkovala.

Posledično pravo Unije, natančneje Direktiva 2000/78, ni zavezovalo zadevne države članice, niti da pred začetkom veljavnosti zakona o partnerskih skupnostih za istospolne pare omogoči zakonsko zvezo ali kakršno koli obliko partnerske skupnosti, niti da določi retroaktivno učinkovanje zakona o partnerskih skupnostih in določb, sprejetih za izvajanje tega zakona, niti da – kar zadeva vdovsko pokojnino – določi prehodne ukrepe za istospolne pare, v katerih je zavarovanec že dopolnil 60. leto starosti na datum začetka veljavnosti navedenega zakona.

(Glej točke 59, 60 in 62 ter točko 1 izreka.)

3.      Člena 2 in 6(2) Direktive 2000/78 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da nacionalna uredite – ki v okviru poklicne pokojninske sheme pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca, pri čemer nacionalno pravo zadevnemu zavarovancu ni dopuščalo, da registrirano partnersko skupnost sklene pred dopolnitvijo te starostne meje – ne pomeni diskriminacije zaradi starosti.

Takšna ureditev namreč manj ugodno obravnava zavarovance, ki so zakonsko zvezo oziroma registrirano partnersko skupnost sklenili po tem, ko so dopolnili 60. leto starosti, in sicer v primerjavi s tistimi, ki so zakonsko zvezo oziroma registrirano partnersko skupnost sklenili, preden so dopolnili 60. leto starosti, in posledično vzpostavlja neposredno različno obravnavanje na podlagi merila starosti.

Vendar navedena ureditev določa starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine in posledično sodi na področje uporabe člena 6(2) Direktive 2000/78.

V zvezi s tem navedena določba – s tem, da pridobitev pravice do prejemanja vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je zavarovanec zakonsko zvezo oziroma registrirano partnersko skupnost sklenil pred svojim 60. letom starosti – določa zgolj starostno mejo za pridobitev pravice do te ugodnosti. Povedano drugače, nacionalna ureditev določa starost, ki omogoča dostop do vdovske pokojnine, ki izhaja iz zadevne pokojninske sheme.

(Glej točke 67, 68, 74, 75 in 78 ter točko 2 izreka.)

4.      Člena 2 in 6(2) Direktive 2000/78 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da nacionalna ureditev – ki v okviru poklicne pokojninske sheme pravico preživelih registriranih partnerjev zavarovancev do vdovske pokojnine pogojuje s tem, da je bila registrirana partnerska skupnost sklenjena pred dopolnjenim 60. letom starosti zavarovanca, pri čemer nacionalno pravo zadevnemu zavarovancu ni dopuščalo, da registrirano partnersko skupnost sklene pred dopolnitvijo te starostne meje – ne more vzpostaviti diskriminacije zaradi skupnega učinka razlogov zaradi spolne usmerjenosti in starosti, če navedena ureditev ne vzpostavlja diskriminacije niti zaradi spolne usmerjenosti niti zaradi starosti, ki se presojata ločeno.

V zvezi s tem, čeprav diskriminacija lahko obstaja zaradi več razlogov, navedenih v členu 1 Direktive 2000/78, pa ni mogoče ugotoviti nobene nove kategorije diskriminacije, ki bi izhajala iz kombinacije več izmed teh razlogov, kot sta spolna usmerjenost in starost, katere obstoj bi bilo mogoče ugotoviti, kadar diskriminacija zaradi navedenih razlogov, ki se presojata ločeno, ni bila dokazana.

(Glej točki 80 in 82 ter točko 3 izreka.)