Language of document :

Tužba podnesena 10. studenoga 2014. – Efler i dr. protiv Komisije

(Predmet T-754/14)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelji: Michael Efler (Berlin, Njemačka), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabon, Portugal), Susan Vance George (Pariz, Francuska), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finska), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luksemburg), John Jephson Hilary (London, Ujedinjena Kraljevina), Ileana-Lavinia Andrei (Bukurešt, Rumunjska) (zastupnik: Professor B. Kempen)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi odluku Komisije o odbijanju registracije europske građanske inicijative „STOP TTIP“ od 10. rujna 2014. – C (2014)6501;

naloži Komisiji snošenje troškova postupka i mogućih intervenijenata.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelji ističu dva tužbena razloga.

Prvi tužbeni razlog: povreda članka 11. stavka 4. UEU-a kao i članka 2. točke 1. i članka 4. stavka 2. točke (b) Uredbe (EZ) br. 211/20111 jer je Komisija smatrala da planirana građanska inicijativa ne ulazi u područje nadležnosti Komisije

Tužitelji ovdje ističu da je pogrešno obrazloženje Komisije da namjeravana preporuka Komisiji da opozove pregovarački mandat za „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) nije usmjerena na „pravni akt“ u smislu članka 11. stavka 4. UFEU-a. Naime, i dodjela i opoziv pregovaračkog mandata odluke su Vijeća u smislu članka 288. stavka 4. UFEU-a, što su istodobno „pravni akti“ u smislu članka 11. stavka 4. UFEU-a.

Tužitelji nadalje ističu da je također pogrešno daljnje obrazloženje Komisije prema kojem se građanskom inicijativom protiv „Comprehensive Economic and Trade Agreementa“ (CETA-e) i TTIP-a ne može zahtijevati da se Komisija suzdrži od toga da Vijeću preporuči prihvaćanje odgovarajućih ispregovaranih međunarodnih ugovora te se ne može zahtijevati da Komisija preporuči odluku o neprihvaćanju odgovarajućih ispregovaranih ugovora. Naime, iz članka 11. stavka 4. UEU-a, članka 2. točke 1. i članka 4. stavka 2. točke (b) Uredbe br. 211/2011 nikako ne proizlazi da bi građanske inicijative za ukidanje postojećih pravnih akata ili za neusvajanje planiranih pravnih akata trebale biti nedopuštene.Tužitelji usto tvrde da je odbijanje registracije građanske inicijative „STOP-TTIP“ nezakonito i zbog toga što planirana građanska inicijativa u svakom slučaju nije „očito“ izvan područja nadležnosti Komisije u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) Uredbe br. 211/2011.Drugi tužbeni razlog: povreda općih načela dobrog upravljanja u smislu članka 41. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i obveze jednakog postupanja u smislu članka 20. te PoveljePrema mišljenju tužiteljâ, Komisija nije poštovala ta načela jer je u slučaju tužiteljâ odbila registraciju građanske inicijative protiv TTIP-a i CETA-e, iako je prije toga registrirala građansku inicijativu za otkazivanje sporazuma o slobodi kretanja sa Švicarskom („Swiss-Out-Initiative“).

____________

____________

1 Uredba (EU) br. 211/