Language of document :

2014. november 10-én benyújtott kereset – Efler és társai kontra Bizottság

(T-754/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperesek: Michael Efler (Berlin, Németország), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisszabon, Portugália), Susan Vance George (Párizs, Franciaország), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finnország), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxembourg), John Jephson Hilary (London, Egyesült Királyság), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Románia) (képviselő: B. Kempen professzor)Alperes: Európai BizottságKérelmekA felperesek azt kérik, hogy a Törvénysz

Kronqvist (Helsinki, Finnor

szág), Bl

anche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxemb

ourg), John Jephson Hilary (London, Egyesült Királyság), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Románia) (képviselő: B. Kempen professzor)Alperes: Európai BizottságKé

relmekA felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:semmisítse meg a „STOP TTIP” polgári

kezdeményezés nyilvántartásb

a vételének elutasításáról szóló, 2014. szeptember 10-i – C(2014) 6501 – b

izottsági határozatot;kötelezze a Bizottságot a jogvita és az esetleges beavatkozók költségeinek viselésére.Jogalapok és fontosabb érvekKeresetük alátámasztá

nősül.A felperesek továbbá azzal érvelnek, hogy a Bizottság azon további indokolása is téves, amely szerint a „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA) és a TTIP ellen irányuló polgári kezdeményezéssel nem lehet azt elvárni a Bizottságtól, hogy ne javasolja a Tanácsnak a már megtárgyalt nemzetközi szerződések elfogadását, illetve azt sem, hogy a már megtárgyalt szerződéseket el nem fogadó határozatra tegyen javaslatot. Mivel az EUSZ 11. cikk (4) bekezdéséből és a 211/2011 rendelet 2. cikkének 1. pontjából, illetve 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjából egyáltalán nem következik az, hogy a már meglévő jogi aktusok megsemmisítésére irányuló polgári kezdeményezéseket vagy a tervezett jogi aktusok el nem fogadására irányuló polgári kezdeményezéseket nem lehet nyilvántartásba venni.A felperesek továbbá előadják, hogy a

a „Transatlantic Trade and Investment Partnership“ (TTIP) tárgyalási meghatalmazásának visszavonására vonatkozó bizottsági javaslat nem az EUSZ 11. cikk (4) bekezdése értelmében vett „jogi aktusra” irányult. Mivel mind a tárgyalási meghatalmazás, mind pedig annak visszavonása esetén a Tanácsnak az EUMSZ 288. cikk negyedik bekezdése értelmében vett olyan határozatáról van szó, amely egyidejűleg az EUSZ 11. cikk (4) bekezdése értelmében vett „jogi aktusnak” minősül.A felperesek továbbá azzal érvelnek, hogy a Bizottság azon további indokolása is téves, amely szerint a „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA) és a TTIP ellen irányuló polgári kezdeményezéssel nem lehet azt elvárni a Bizottságtól, hogy ne javasolja a Tanácsnak a már megtárgyalt nemzetközi szerződések elfogadását, illetve azt sem, hogy a már megtárgyalt szerződéseket el nem fogadó határozatra tegyen javaslatot. Mivel az EUSZ 11. cikk (4) bekezdéséből és a 211/2011 rendelet 2. cikkének 1. pontjából, illetve 4. cikke (2) bekezdésének b) pontjából egyáltalán nem következik az, hogy a már meglévő jogi aktusok megsemmisítésére irányuló polgári kezdeményezéseket vagy a tervezett jogi aktusok el nem fogadására irányuló polgári kezdeményezéseket nem lehet nyilvántartásba venni.A felperesek továbbá előadják, hogy a „STOP-TTIP“ polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételének megtagadása azért is jogellenes, mert a 211/2011 rendelet 4. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a javasolt polgári kezdeményezés nem esik a Bizottság hatáskörén kívül, legalábbis nem „nyilvánvalóan“.A második jogalap: az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke értelmében vett megfelelő ügyintézéshez való jog és a Charta 20. cikke szerinti egyenlő bánásmód alapelveinek megsértéseA felperesek véleménye szerint a Bizottság nem vette figyelem

be ezeket az alapelveket, hiszen a TTIP és a CETA ellen irányuló polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét elutasította, jóllehet korábban nyilvántartásba vette a Svájccal megkötött, a személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás megszűntetésére irányuló polgári kezdeményezést („Swiss-Out-Initiative”

).