Language of document :

2014 m. lapkričio 10 d. pareikštas ieškinys byloje Efler ir kt. / Komisija

(Byla T-754/14)

Proceso kalba: vokiečių

Šalys

Ieškovai: Michael Efler (Berlynas, Vokietija), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabona, Portugalija), Susan Vance George (Paryžius, Prancūzija), Otto Jaako Kronqvist (Helsinkis, Suomija), Blanche Léonie Denise Weber (Liuksemburgas, Liuksemburgas), John Jephson Hilary (Londonas, Jungtinė Karalysėt), Ileana-Lavinia Andrei (Bukareštas, Rumunija), atstovaujami prof. B. Kempen

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovai Bendrojo Teismo prašo:

panaikinti 2014 m. rugsėjo 10 d. Komisijos sprendimą C(2014) 6501 neregistruoti Europos piliečių iniciatyvos „STOP TTIP“,

priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas, įskaitant tas, kurių patirs galimos į bylą įstojusios šalys.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdami ieškinį ieškovai remiasi dviem pagrindais.

Pirmasis ieškinio pagrindas: ESS 11 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (ES) Nr. 211/20111 2 straipsnio 1 punkto ir 4 straipsnio 2 dalies b punkto pažeidimas, nes Komisija manė, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva nepatenka į Komisijos kompetencijos sritį

Šiuo klausimu ieškovai teigia, kad Komisija nepagrįstai nusprendė, jog siekiama Komisijos rekomendacija panaikinti įgaliojimą derėtis dėl „Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės“ (Transatlantic Trade and Investment Partnership, toliau – TTIP) skirta ne „teisės aktui“, kaip jis suprantamas pagal ESS 11 straipsnio 4 dalį. Juk įgaliojimo derėtis suteikimas ir jo panaikinimas yra Tarybos sprendimai, kaip jie suprantami pagal SESV 288 straipsnio 4 pastraipą, kurie kartu yra ir „teisės aktai“ pagal ESS 11 straipsnio 4 dalį.

Be to, ieškovai teigia, kad Komisija taip pat nepagrįstai nusprendė, jog pareiškiant piliečių iniciatyvą prieš „Išsamų ekonomikos ir prekybos susitarimą“ (Comprehensive Economic and Trade Agreement, toliau – CETA) ir TTIP negali būti reikalaujama, kad Komisija nerekomenduotų Tarybai priimti atitinkamų suderėtų tarptautinių susitarimų, ir taip pat negali būti reikalaujama, kad Komisija rekomenduotų priimti sprendimą dėl atitinkamų suderėtų susitarimų nepriėmimo. Juk iš ESS 11 straipsnio 4 dalies, Reglamento Nr. 211/2011 2 straipsnio 1 punkto ir 4 straipsnio 2 dalies b punkto jokiu būdu neišplaukia, kad piliečių iniciatyvos dėl esamų teisės aktų panaikinimo arba dėl numatomų teisės aktų nepriėmimo yra neleistinos.Ieškovai taip pat tvirtina, kad piliečių iniciatyvos „STOP–TTIP“ neregistravimas neteisėtas ir dėl to, kad pasiūlyta piliečių iniciatyva pagal Reglamento Nr. 211/2011 4 straipsnio 2 dalies b punktą bet kuriuo atveju nėra „akivaizdžiai“ nepatekanti į Komisijos kompetencijos sritį.Antrasis ieškinio pagrindas: bendrųjų gero administravimo, kaip jis suprantamas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį, principų ir lygybės reikalavimo, kaip jis suprantamas pagal minėtos Chartijos 20 straipsnį, pažeidimasIeškovų nuomone, neleisdama jiems įregistruoti piliečių iniciatyvos prieš TTIP ir CETA, Komisija nesilaikė šių principų, nors prieš tai įregistravo piliečių iniciatyvą dėl laisvo judėjimo asmenų susitarimo su Šveicarija nutraukimo („Swiss

-Out-Initiative“).