Language of document :

Tožba, vložena 10. novembra 2014 – Efler in drugi/Komisija

(Zadeva T-754/14)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeče stranke: Michael Efler (Berlin, Nemčija), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lizbona, Portugalska), Susan Vance George (Pariz, Francija), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finska), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luksemburg), John Jephson Hilary (London, Združeno kraljestvo), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarešta, Romunija) (zastopnik: B. Kempen, profesor)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeče stranke Splošnemu sodišču predlagajo:

naj Sklep Komisije o neregistraciji evropske pobude „STOP TTIP“ z dne 10. septembra 2014 – C (2014)6501 – razglasi za ničen;

naj Komisiji naloži plačilo stroškov postopka in morebitnega intervenienta.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke v utemeljitev tožbe navajajo dva tožbena razloga.

Prvi razlog: kršitev člena 11(4) PEU in člena 2, točka 1 ter člena 4(2)(b) Uredbe (EU) št. 211/20111 , ker naj bi Komisija trdila, da naj načrtovana državljanska pobuda ne bi spadala na področje pristojnosti Komisije

Tožeča stranka na tem mestu zatrjuje, da naj bi bila obrazložitev Komisije, pri čemer naj nameravan predlog Komisiji, naj prekliče pogajalski mandat za „čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo“ (TTIP), ne bi bil upravičen s „pravnim aktom“ v smislu člena 11(4) PDEU, napačna. Poleg tega naj bi bila pogajalski mandat in njegov preklic sklepa Sveta v smislu člena 288(4) PDEU, ki naj bi bili hkrati „pravni akti“ v smislu člena 11(4) PDEU.

Tožeča stranka dalje zatrjuje, da je nadaljnja obrazložitev Komisije, da državljanska pobuda zoper „Celovit gospodarski in trgovinski sporazum“ (CETA) in TTIP ne more od Komisije zahtevati, da se vzdrži predloga Svetu za sprejetje ustreznih dogovorjenih mednarodnih sporazumov in prav tako ne more zahtevati od Komisije, da predlaga sklep o nesprejetju ustreznih dogovorjenih sporazumov, tudi napačna. Iz člena 11(4) PEU, člena 2, točka 1 in člena 4(2)(b) Uredbe št. 211/2011 naj nikakor ne bi bilo razvidno, da naj bi bile državljanske pobude za odpravo obstoječih pravnih aktov ali državljanske pobude za nesprejetje predlaganih pravnih aktov, nedopustne. Tožeča stranka na podlagi tega trdi, da je neregistracija državljanske pobude „STOP-TTIP“ nezakonita tudi zaradi tega, ker načrtovana državljanska pobuda na podlagi člena 4(2)(b) Uredbe št. 211/2011 nikakor ni „očitno“ zunaj področja pristojnosti Komisije.Drugi razlog: kršitev splošnih temeljih načel dobre upravne prakse v smislu člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in načela enakega obravnavanja v smislu člena 20 te ListineTožeča stranka meni, da Komisija teh načel ni upoštevala, saj naj bi v primeru tožeče stranke zavrnila registracijo državljanske pobude, usmerjene proti TTIP in CETA, čeprav naj bi pred tem registrirala državljansko pobudo za odpoved Sporazuma o prostem gibanju oseb s Švico („Swiss-Out-Initiative“).

____________

____________

1 Uredba (EU) št. 211/