Language of document :

Kendelse afsagt af Rettens præsident den 23. maj 2016 – Efler m.fl. mod Kommissionen

(Sag T-754/14 R)

(Særlige rettergangsformer – regler for institutionerne – borgerinitiativ – afslag på registrering – begæring om foreløbige forholdsregler – afvisning)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøgere: Michael Efler (Berlin, Tyskland), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugal), Susan Vance George (Paris, Frankrig), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Finland), Blanche Léonie Denise Weber (Luxembourg, Luxembourg), John Jephson Hilary (London, Det Forenede Kongerige) og Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Rumænien) (ved B. Kempen)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved H. Krämer og F. Erlbacher, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Begæring om foreløbige forholdsregler vedrørende Kommissionens afgørelse C(2014) 6501 endelig af 10. september 2014 vedrørende afslag på en ansøgning om registrering af borgerinitiativet med overskriften »STOP TTIP«

Konklusion

Begæringen om foreløbige forholdsregler forkastes.

Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

____________