Language of document :

Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2016. gada 23. maija rīkojums – Efler u.c./Komisija

(lieta T-754/14 R)

Pagaidu noregulējums – Institucionālās tiesības – Eiropas pilsoņu iniciatīva – Reģistrācijas atteikums – Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Michael Efler (Berlīne, Vācija), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lisabona, Portugāle), Susan Vance George (Parīze, Francija), Otto Jaako Kronqvist (Helsinki, Somija), Blanche Léonie Denise Weber (Luksemburga, Luksemburga), John Jephson Hilary (Londona, Apvienotā Karaliste), Ileana-Lavinia Andrei (Bukareste, Rumānija) (pārstāvis – B. Kempen)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – H. Krämer un F. Erlbacher)

Priekšmets

Pieteikums par pagaidu pasākumu noteikšanu saistībā ar Komisijas 2014. gada 10. septembra Lēmumu C (2014) 6501 final, ar ko atteikta pilsoņu iniciatīvas “STOP TTIPˮ reģistrācija

Rezolutīvā daļa:

pieteikumu par pagaidu noregulējumu noraidīt;

lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.

____________