Language of document :

Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 23 maj 2016 – Efler m.fl. mot kommissionen

(Mål T-754/14 R)

(Interimistiskt förfarande – Institutionell rätt – Europeiskt medborgarinitiativ – Avslag på registreringsansökan – Ansökan om interimistiska åtgärder – Avvisning)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Michael Efler (Berlin, Tyskland), Pedro De Birto E. Abreu Krupenski (Lissabon, Portugal), Susan Vance George (Paris, Frankrike), Otto Jaako Kronqvist (Helsingfors, Finland), Blanche Léonie Denise Weber (Luxemburg, Luxemburg), John Jephson Hilary (London, Förenade kungariket), Ileana-Lavinia Andrei (Bukarest, Rumänien) (ombud: B. Kempen)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: H. Krämer och F. Erlbacher)

Saken

Ansökan om interimistiska åtgärder avseende kommissionens beslut C (2014) 6501 slutlig av den 10 september 2014 om avslag på ansökan om registrering av det europeiska medborgarinitiativet ”STOP TTIP”. 

Avgörande

Ansökan om interimistiskt förfarande avvisas.

Frågan om rättegångskostnader anstår.

____________