Language of document : ECLI:EU:T:2016:306

Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 23. května 2016 – Efler a další v. Komise

(Věc T‑754/14 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Institucionální právo – Evropská občanská iniciativa – Odmítnutí registrace – Návrh na předběžná opatření – Nepřípustnost“

1.                     Řízení o předběžných opatřeních – Předběžná opatření – Účel – Plná účinnost budoucího meritorního rozhodnutí, aniž je předjímán jeho směr a aniž je toto rozhodnutí zbaveno užitečného účinku – Návrh na vydání opatření, která nespadají do rámce sporu v původním řízení – Nepřípustnost (Článek 256 odst. 1 SFEU, články 278 SFEU a 279 SFEU) (viz body 19–22)

2.                     Řízení o předběžných opatřeních – Předběžná opatření – Návrh na vydání předběžných opatření v rámci žaloby na zrušení zamítavého rozhodnutí – Návrh na vydání soudního příkazu zakazujícího Komisi předložit Radě návrh mezinárodní dohody s cílem přijetí rozhodnutí o jejím podpisu – Návrh na vydání opatření, která nespadají do rámce sporu v původním řízení – Neexistence zvlášť závažného fumus boni juris tvořeného zjevnou a závažnou protiprávností – Nepřípustnost (Článek 279 SFEU) (viz body 25, 29, 30, 35–37)

3.                     Občanství Unie – Práva občana – Předložení občanské iniciativy – Nařízení č. 211/2011 – Povinnosti Komise v návaznosti na registraci navrhované občanské iniciativy [Nařízení Evropského parlamentu a Rady 211/2011, čl. 5 odst. 5 a čl. 10 odst. 1 písm. c)] (viz body 26, 27, 32–34)

Předmět

Návrh na předběžná opatření týkající se rozhodnutí Komise C (2014) 6501 final ze dne 10. září 2014, kterým byla zamítnuta registrace občanské iniciativy „STOP TTIP“

Výrok

1)

Návrh na vydání předběžného opatření se zamítá.

2)

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.