Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 16. oktobra 2017 – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL/MJA, likvidacijska upraviteljica družbe eBizcuss.com (eBizcuss)

(Zadeva C-595/17)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Cour de cassation

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljice kasacijske pritožbe: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: MJA, likvidacijska upraviteljica družbe eBizcuss.com (eBizcuss)

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 23 Uredbe št. 44/20011 razlagati tako, da nacionalnemu sodišču, pri katerem distributer vloži odškodninsko tožbo proti dobavitelju na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije, omogoča uporabo klavzule o sodni pristojnosti, določene v pogodbi med strankami?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali je treba člen 23 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da nacionalnemu sodišču, pri katerem distributer vloži odškodninsko tožbo proti dobavitelju na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije, omogoča uporabo klavzule o sodni pristojnosti, ki jo vsebuje pogodba med strankami, tudi če se navedena klavzula ni izrecno nanašala na spore v zvezi z odgovornostjo, nastalo zaradi kršitve konkurenčnega prava?

Ali je treba člen 23 Uredbe št. 44/2001 razlagati tako, da nacionalnemu sodišču, pri katerem distributer vloži odškodninsko tožbo proti dobavitelju na podlagi člena 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije, omogoča, da ne uporabi klavzule o sodni pristojnosti, določene v pogodbi med strankami, če nacionalni ali evropski organ za varstvo konkurence ni ugotovil nobene kršitve konkurenčnega prava?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 12, str. 1).