Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Prantsusmaa) 16. oktoobril 2017 – Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS versus Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(kohtuasi C-596/17)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitajad: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Vastustajad: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Eelotsuse küsimused

1.    Kas 21. juuni 2011. aasta direktiivi 2011/64/EL1 tuleb selle direktiivi artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tubakatoodete mõistetest lähtudes tõlgendada nii, et see direktiiv reguleerib ka pakendatud tubakatoodete hinda?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on jaatav, kas 21. juuni 2011. aasta direktiivi artiklit 15 tuleb osas, milles on sätestatud tubakatoodete hindade vaba kindlaksmääramise põhimõte, tõlgendada nii, et sellega on keelatud nende toodete hinna 1000 ühiku või 1000 grammi kohta kindlaksmääramise reegel, mille tagajärjel on tubakatoodete tootjatel keelatud oma hindu moduleerida lähtudes võimalikest erinevustest nende toodete pakendi maksumuses?

____________

1 Nõukogu 21. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/64/EL tubakatoodetele kohaldatava aktsiisi struktuuri ja määrade kohta (ELT L 176, lk 24).