Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Conseil d'État (Franța) la 16 octombrie 2017 - Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS/Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Cauza C-596/17)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Conseil d'État

Părțile din procedura principală

Reclamante: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS

Pârâți: Premier ministre, Ministre de l'Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé

Întrebările preliminare

Directiva 2011/64/UE din 21 iunie 20111 trebuie interpretată în sensul că reglementează, având în vedere definițiile produselor din tutun pe care le conține la articolele 2, 3 și 4, și prețul produselor din tutun în ambalaj?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, articolul 15 din Directiva din 21 iunie 2011, în măsura în care prevede principiul determinării libere a prețurilor produselor din tutun, trebuie interpretat în sensul că interzice o regulă de determinare a prețurilor acestor produse prin raportare la 1 000 de unități sau la 1 000 de grame, care are ca efect să interzică producătorilor de produse din tutun să varieze prețurile în funcție de eventuale diferențe în costul de ambalare a acestor produse?

____________

1 Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO L 176, p. 24).