Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Työtuomioistuin (Soome) 24. oktoobril 2017 – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry versus Satamaoperaattorit ry

(kohtuasi C-609/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Työtuomioistuin

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Kostja: Hyvinvointialan liitto ry

Menetluses osales: Fimlab Laboratoriot Oy

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/88/EÜ1 tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 7 lõikega 1 on vastuolus liikmesriigi kollektiivlepingu tingimus või selle tingimuse tõlgendus, mille kohaselt töötajal, kes on oma puhkuse või selle osa alates töövõimetu, ei ole tema taotlusele vaatamata õigust sellisele ajale langeva kollektiivlepingul põhineva puhkuse üleviimisele juhul, kui kollektiivlepingul põhineva puhkuse üle viimata jätmine ei lühenda neljanädalast põhipuhkust, millele töötajal on õigus?

2.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõige 2 on vahetult kohaldatav eraõiguslike isikute vahelisele töösuhtele, st omab horisontaalset vahetut õigusmõju?

3.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 31 lõikega 2 on kaitstud väljateenitud puhkus siis, kui selle puhkuse kestus on pikem direktiivi 2003/88/EÜ artikli 7 lõikes 1 sätestatud neljanädalasest miinimumpõhipuhkusest, ja kas põhiõiguste harta viidatud sättega on vastuolus liikmesriigi kollektiivlepingu tingimus või selle tingimuse tõlgendus, mille kohaselt töötajal, kes on oma puhkuse või selle osa alates töövõimetu, ei ole tema taotlusele vaatamata õigust sellisele ajale langeva kollektiivlepingul põhineva puhkuse üleviimisele juhul, kui kollektiivlepingul põhineva puhkuse üle viimata jätmine ei lühenda neljanädalast põhipuhkust, millele töötajal on õigus?

____________

1 ELT 2003, L 299, lk 9 ELT eriväljaanne 05/04, lk 381.