Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2017. gada 24. oktobrī iesniedza Työtuomioistuin (Somija) – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry

(lieta C-609/17)

Tiesvedības valoda – somu

Iesniedzējtiesa

Työtuomioistuin

Pamatlietas puses

Prasītāja: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Atbildētāja: Hyvinvointialan liitto ry

Persona, kas piedalās lietā: Fimlab Laboratoriot Oy

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra Direktīvas 2003/88/EK 1 par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 7. panta 1. punkts nepieļauj tādu valsts tiesību normu darba koplīgumā vai tās interpretāciju, saskaņā ar kuru darba ņēmējam, kurš sava ikgadējā atvaļinājuma vai tā daļas sākumā ir darbnespējīgs, neņemot vērā viņa pieprasījumu, nav tiesību pārcelt attiecīgajā laikā paredzētu atvaļinājumu, kas viņam pienākas saskaņā ar darba koplīgumu, ja darba koplīgumā paredzētā atvaļinājuma nepārcelšana neierobežo darba ņēmēja tiesības uz četru nedēļu ikgadējo atvaļinājumu?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punktam ir tieša tiesiska iedarbība, proti, tieša horizontāla iedarbība uz darba attiecībām starp privāttiesību subjektiem?

Vai Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 31. panta 2. punktā tiek aizsargāts iegūtais atvaļinājums, kas ir ilgāks par Darba laika direktīvas 7. panta 1. punktā paredzēto vismaz četru nedēļu ikgadējo atvaļinājumu, un vai šī Pamattiesību hartas norma nepieļauj tādu valsts tiesību normu darba koplīgumā vai tās interpretāciju, saskaņā ar kuru darba ņēmējam, kurš sava ikgadējā atvaļinājuma vai tā daļas sākumā ir darbnespējīgs, neņemot vērā viņa pieprasījumu, nav tiesību pārcelt attiecīgajā laikā paredzētu atvaļinājumu, kas viņam pienākas saskaņā ar darba koplīgumu, ja darba koplīgumā paredzētā atvaļinājuma nepārcelšana neierobežo darba ņēmēja tiesības uz četru nedēļu ikgadējo atvaļinājumu?

____________

1 OV 2003, L 299, 9. lpp.