Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Työtuomioistuin (Finlanda) la 24 octombrie 2017 – Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry/Hyvinvointialan liitto ry

(Cauza C-609/17)

Limba de procedură: finlandeza

Instanța de trimitere

Työtuomioistuin

Părțile din procedura principală

Reclamant: Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN) ry

Pârât: Hyvinvointialan liitto ry

Intervenientă: Fimlab Laboratoriot Oy

Întrebările preliminare

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 20031 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru se opune unei prevederi naționale dintr-o convenție colectivă sau interpretării date acesteia potrivit căreia un lucrător care se află în incapacitate de muncă la începutul concediului sau a unei părți din acesta nu are dreptul, chiar dacă solicită, să reporteze concediul anual acordat potrivit convenției colective și care coincide cu perioada de incapacitate de muncă, atunci când respingerea cererii de reportare a concediului prevăzut de convenția colectivă nu reduce dreptul lucrătorului la patru săptămâni de concediu anual?

Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene produce efecte juridice directe, mai precis un efect juridic orizontal direct, asupra unui raport de muncă între persoane private?

Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene protejează concediul dobândit în măsura în care durata concediului depășește concediul minim anual de patru săptămâni, prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva privind timpul de lucru? Această dispoziție din cartă se opune prevederii naționale dintr-o convenție colectivă sau interpretării date acesteia potrivit căreia un lucrător care se află în incapacitate de muncă la începutul concediului sau a unei părți din acesta nu are dreptul, chiar dacă solicită, să reporteze concediul anual acordat potrivit convenției colective și care coincide cu perioada de incapacitate de muncă, atunci când respingerea cererii de reportare a concediului prevăzut de convenția colectivă nu reduce dreptul lucrătorului la patru săptămâni de concediu anual?

____________

1     JO 2003 L 299, p. 9, Ediție specială, 05/vol. 7, p. 3