Language of document :

Tužba podnesena 12. srpnja 2017. – Europska komisija protiv Francuske Republike

(predmet C-420/17)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: O. Beynet, i C. Hermes, agenti)

Tuženik: Francuska Republika

Tužbeni zahtjev

utvrditi da je Francuska Republika, time što nije poduzela sve mjere potrebne za uspostavu općeg sustava zaštite vrtne strnadice u departmanu Landes, povrijedila obveze koje ima na temelju članka 5. Direktive 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica

naložiti Francuskoj Republici snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da Francuska nikad nije poduzela koherentne i koordinirane zaštitne mjere potrebne za uspostavu sustava zaštite vrtne strnadice i time povrijedila obveze koje proizlaze iz Direktive 2009/147/CE1 .

____________

1 SL L 20 od 26.1.2010., str. 7., SL posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 32., str. 128.