Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Liettua) on esittänyt 10.7.2017 – Uždaroji akcinė bendrovė ”Roche Lietuva” v. Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika

(Asia C-413/17)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Uždaroji akcinė bendrovė ”Roche Lietuva”

Vastaaja: Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2004/181 2 ja 23 artiklan ja liitteen VI säännöksiä (yhdessä tai erikseen mutta rajoittumatta edellä mainittuihin oikeussääntöihin) tulkittava ja onko ne ymmärrettävä siten, että tapauksessa, jossa hankintaviranomainen – terveydenhuoltolaitos – aikoo hankkia tavaroita (lääketieteellisiä diagnosointivälineitä ja materiaaleja) tai oikeuksia niihin julkisella hankintamenettelyllä voidakseen suorittaa itse testaamisen, sen harkintavalta käsittää oikeuden asettaa teknisissä eritelmissä näille tavaroille ainoastaan sellaisia vaatimuksia, joissa ei kuvata erikseen välineiden ja/tai materiaalien yksilöllisiä operationaalisia (teknisiä) ja käyttöön liittyviä (toiminnallisia) ominaisuuksia vaan joissa sen sijaan määritellään tehtävien testien laatuparametrit ja testauslaboratorion suorituskyky, joiden sisältö on kuvattava erikseen kyseisen julkisen hankintamenettelyn eritelmissä?

____________

1 Julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/18/EY (EUVL 2004, L 134, s. 114).