Language of document :

A Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litvánia) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – UAB „Roche Lietuva” kontra VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(C-413/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

A kérdést előterjesztő bíróság

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Az alapeljárás felei

Felperes: UAB „Roche Lietuva”

Alperes: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 2004/18 irányelv1 2. és 23. cikkének, valamint VI. mellékletének rendelkezéseit (együtt vagy külön, de nem csupán az említett rendelkezéseket ideértve), hogy ha az ajánlatkérő - egy humán-egészségügyi intézmény - közbeszerzés útján árukat (orvosdiagnosztikai berendezéseket és anyagokat) vagy azokra vonatkozó konkrét jogokat kíván megszerezni annak érdekében, hogy a teszteket saját maga tudja elvégezni, a mérlegelési jogkörébe beletartozik az a jog, hogy a műszaki leírásban csak olyan követelményeket határozzon meg az említett árukra vonatkozóan, amelyek nem írják le külön a berendezés és/vagy anyagok egyéni működési (műszaki) és használattal kapcsolatos (funkcionális) jellemzőit, hanem az elvégzendő tesztek kvalitatív paramétereit és a tesztelő laboratórium teljesítményét határozzák meg, amelyek tartalmát a szóban forgó közbeszerzési eljárás dokumentációjában külön le kell írni?

____________

1 Az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2004. L 134., 114. o.; magyar nyelvű különkiadás 6. fejezet, 7. kötet, 132. o.; helyesbítés: HL 2014. L 339., 14. o.)