Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Saksa) on esittänyt 14.7.2017 – Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG v. Stadt Kempten

(Asia C-425/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Vastapuoli: Stadt Kempten

Muu osapuoli: Landesanwaltschaft Bayern

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2014/40/EU1 2 artiklan 8 alakohtaa tulkittava siten, että ”pureskeltavaksi tarkoitetulla tuotteella” tarkoitetaan yksinomaan purutupakkatuotteita perinteisessä mielessä?

Onko direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 8 alakohtaa tulkittava siten, että ”pureskeltavaksi tarkoitettu tuote” tarkoittaa samaa kuin direktiivin 2 artiklan 6 alakohdan ”purutupakka”?

Onko tarkasteltaessa sitä, onko tupakkatuote direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”pureskeltavaksi tarkoitettu”, otettava huomioon tuotteeseen liittyvä objektiivinen tarkastelutapa eikä valmistajan antamia tietoja tai sitä, miten kuluttajat sitä tosiasiallisesti käyttävät?

Onko direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 8 alakohtaa tulkittava siten, että ”pureskeltavaksi tarkoitettu” edellyttää sitä, että tupakkatuote on koostumukseltaan ja kestävyydeltään objektiivisesti arvioiden soveltuva pureskeltavaksi ja että tupakkatuotteen pureskeleminen johtaa siihen, että tuotteeseen sisältyvät ainesosat liukenevat?

Onko direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 8 alakohtaa tulkittava siten, että sille, että tupakkatuote voisi olla ”pureskeltavaksi” tarkoitettu, on lisäedellytyksenä mutta myös riittävänä edellytyksenä se, että jos tupakkatuotetta painetaan kevyesti ja toistuvasti hampailla tai kielellä, tuotteesta liukenee enemmän ainesosia kuin vain pitämällä sitä suussa?

Vai onko välttämätöntä, jotta tupakkatuote olisi ”pureskeltavaksi tarkoitettu”, että pelkkä tuotteen suussa pitäminen tai imeskeleminen ei johda ainesosien liukenemiseen?

Voiko tupakkatuotteen soveltuminen ”pureskeltavaksi” direktiivin 2014/40/EU 2 artiklan 8 alakohdassa tarkoitetulla tavalla johtua myös jalostetusta tupakasta riippumattomasta annostelutavasta, kuten esimerkiksi selluloosapussista?

____________

1 Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä sekä direktiivin 2001/37/EY kumoamisesta 3.4.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/40/EU (EUVL 2014, L 127, s. 1).