Language of document :

A Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs (Németország) által 2017. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG kontra Stadt Kempten

(C-425/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs

Az alapeljárás felei

Felperes: Günter Hartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG

Alperes: Stadt Kempten

Beavatkozó: Landesanwaltschaft Bayern

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv1 2. cikkének 8. pontját, hogy „rágásra szánt dohánytermékeken” kizárólag a hagyományos értelemben vett rágódohánytermékeket kell érteni?

Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy a „rágásra szánt dohánytermékek” fogalma egyet jelent az irányelv 2. cikkének 6. pontja értelmében vett „rágódohánnyal”?

Azon kérdés szempontjából, hogy valamely dohánytermék a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontja értelmében „rágásra szánt”-e, a termékre vonatkozó objektív szempontot kell-e tekintetbe venni, nem pedig a gyártó tájékoztatását vagy a fogyasztók általi tényleges használatot?

Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy a rágásra szánt jelleg megköveteli, hogy a dohánytermék állagát és szilárdságát tekintve objektíve rágásra alkalmas, és hogy a dohánytermék rágása a termék összetevőinek kioldódásához vezet?

Úgy kell-e értelmezni a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontját, hogy valamely dohánytermék „rágásra” szánt jellegéhez további feltételként szükséges, de elégséges is, ha a fogakkal vagy a nyelvvel a dohánytermékre kifejtett könnyű, ismétlődő nyomás a termék több összetevőjét oldja ki annál, mint amikor a terméket csupán a szájban tartják?

Avagy szükséges-e a „rágásra szánt” jelleghez, hogy a puszta szájban tartás vagy a szopogatás ne vezessen az összetevők kioldódásához?

Megteremtheti-e a dohánytermék „rágásra” való alkalmasságát a 2014/40/EU irányelv 2. cikkének 8. pontja értelmében a feldolgozott dohányon kívüli kiszerelési forma, mint például a cellulóz zacskó is?

____________

1     A dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014., L 127., 1. o.)