Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Nürnberg (Saksa) on esittänyt 10.7.2017 – Andreas Fabri ja Elisabeth Mathes v. Sun Express Deutschland GmbH

(Asia C-418/17)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Nürnberg

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Andreas Fabri ja Elisabeth Mathes

Vastaaja: Sun Express Deutschland GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko varauksen muutos toiselle lennolle asetuksen1 4 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluva tilanne?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Sovelletaanko tätä säännöstä myös sellaiseen varausmuutokseen, jota ei ole tehnyt lentoliikenteen harjoittaja vaan yksinomaan matkanjärjestäjä?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s.1).