Language of document :

Az Amtsgericht Nürnberg (Németország) által 2017. július 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Andreas Fabri és Elisabeth Mathes kontra Sun Express Deutschland GmbH

(C-418/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Amtsgericht Nürnberg

Az alapeljárás felei

Felperesek: Andreas Fabri, Elisabeth Mathes

Alperes: Sun Express Deutschland GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A rendelet1 4. cikke (3) bekezdésének hatálya alá tartozó tényállásnak minősül-e egy másik járatra történő átfoglalás?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Olyan átfoglalásra is alkalmazni kell-e e rendelkezést, amelyet nem a légifuvarozó, hanem egyedül az utazásszervező hajtott végre?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.)