Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Naczelnym Sądem Administracyjnym (Polsko) dne 13. července 2017 – Szef Krajowej Administracji Skarbowej v. Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

(Věc C-421/17)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Odpůrkyně: Polfarmex Spółka Akcyjna w Kutnie

Předběžná otázka

Je převod nemovitého majetku akciovou společností na akcionáře výměnou za odkup jeho akcií předmětem daně ze zboží a služeb v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 ?

____________

1     Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.