Language of document :

A Hof van Beroep te Brussel (Belgium) által 2013. április 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - Johan Deckmyn és a Vrijheidsfonds vzw kontra Helena Vandersteen és társai

(C-201/13. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hof van Beroep te Brussel

Az alapeljárás felei

Fellebbezők: Johan Deckmyn és a Vrijheidsfonds vzw

Ellenérdekű felek a fellebbezési eljárásban: Helena Vandersteen és társai

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.    Önálló uniós jogi fogalom-e a "paródia" fogalma?

2.    Amennyiben igen, úgy a paródiának meg kell-e felelnie a következő feltételeknek vagy ismérveknek:

-    eredeti sajátszerűségről (eredetiség) kell tanúskodnia,

-    mégpedig úgy, hogy a paródia ésszerűen ne legyen az eredeti mű szerzőjének tulajdonítható,

-    szórakoztatásra vagy kigúnyolásra kell irányulnia, függetlenül attól, hogy az ennek során adott esetben kinyilvánított kritika az eredeti művet vagy valamely más dolgot vagy személyt érint-e,

-    meg kell jelölni a parodizált mű forrását?

3.    Meg kell-e felelnie valamely műnek további feltételeknek vagy ismérveknek is ahhoz, hogy paródiának lehessen tekinteni?

____________