Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2013. gada 17. aprīlī iesniedza Hof van beroep te Brussel (Beļģija) - Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen u.c.

(lieta C-201/13)

Tiesvedības valoda - holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hof van beroep te Brussel

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Atbildētājas: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Prejudiciālie jautājumi:

Vai jēdziens "parodija" ir autonoms Savienības tiesību jēdziens?

Ja tas tā ir, vai parodijai ir jāizpilda šādi nosacījumi vai ir jāatbilst šādām prasībām:

-    tai ir jāuzrāda patstāvīgs oriģināls raksturs (oriģinalitāte);

-    proti, tādā ziņā, ka parodija saprātīgā veidā nevar tikt attiecināta uz sākotnējā darba autoru;

-    tai ir jābūt vērstai uz humoru vai izsmiešanu, neatkarīgi no tā, vai šajā sakarā eventuāli izteiktā kritika skar sākotnējo darbu vai citu lietu vai personu;

-    tai ir jāuzrāda parodējamā darba avots?

Vai darbam, lai to varētu uzskatīt par parodiju, ir jāizpilda vēl citi nosacījumi vai ir jāatbilst citām prasībām?

____________