Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van beroep te Brussel (Belgicko) 17. apríla 2013 - Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW/Helena Vandersteen a i.

(vec C-201/13)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hof van beroep te Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Odporkyne: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Prejudiciálne otázky

Predstavuje pojem "paródia" autonómny pojem práva Únie?

V prípade kladnej odpovede, musí potom paródia spĺňať tieto podmienky alebo znaky:

vyznačovanie sa pôvodnou jedinečnosťou (originalitou),

a to tak, že paródiu nemožno logicky pripísať autorovi pôvodného diela,

zameranie sa na obveselenie alebo výsmech nezávisle od toho, či sa kritika, ktorá pri tom môže byť prípadne vyjadrená, týka pôvodného diela alebo inej veci či osoby,

uvedenie zdroja parodovaného diela?

Musí dielo na to, aby sa mohlo považovať za paródiu, spĺňať ďalšie podmienky a znaky?

____________