Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van beroep te Brussel (Belgija) 17. aprila 2013 - Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW proti Heleni Vandersteen in drugim

(Zadeva C-201/13)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hof van beroep te Brussel

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnika: Johan Deckmyn, Vrijheidsfonds VZW

Nasprotne stranke v pritožbenem postopku:: Helena Vandersteen, Christiane Vandersteen, Liliana Vandersteen, Isabelle Vandersteen, Rita Dupont, Amoras II CVOH, WPG Uitgevers België

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je pojem "parodija" samostojen pojem prava Unije?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali mora parodija izpolnjevati te pogoje ali imeti te značilnosti:

kaže lastno izvirno naravo (izvirnost),

to izvirnost kaže tako, da parodije razumno ni mogoče pripisati avtorju izvirnega dela,

namenjena je zabavi ali norčevanju, ne glede na to, ali se pri tem morebiti izražena kritika nanaša na izvirno delo ali drugo zadevo ali osebo;

navaja izvor parodiranega dela.

Ali mora delo izpolnjevati še druge pogoje ali imeti druge značilnosti, da bi ga bilo mogoče označiti za parodijo?

____________