Language of document : ECLI:EU:C:2014:2132

Zadeva C‑201/13

Johan Deckmyn

in

Vrijheidsfonds VZW

proti

Heleni Vandersteen in drugim

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo hof van beroep te Brussel)

„Predhodno odločanje – Direktiva 2001/29/ES – Avtorska pravica in sorodne pravice – Pravica reproduciranja – Izjeme in omejitve – Pojem ,parodijaʻ – Samostojen pojem prava Unije“

Povzetek – Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3. septembra 2014

1.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Pravica reproduciranja, pravica priobčitve del javnosti in pravica do dajanja na voljo javnosti predmetov sorodnih pravic – Izjeme in omejitve – Uporaba v namene parodije – Parodija – Samostojen pojem prava Unije

(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/29, člen 5(3)(k))

2.        Približevanje zakonodaj – Avtorska pravica in sorodne pravice – Direktiva 2001/29 – Usklajevanje nekaterih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi – Pravica reproduciranja, pravica priobčitve del javnosti in pravica do dajanja na voljo javnosti predmetov sorodnih pravic – Izjeme in omejitve – Uporaba v namene parodije – Pojem parodije – Uporaba te izjeme, ki mora spoštovati pravično ravnotežje med zadevnimi interesi ni pravicami – Presoja nacionalnega sodišča

(Direktiva 2001/29 Evropskega parlamenta in Sveta, členi 2, 3 in 5(3)(k))

1.        Člen 5(3)(k) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da je pojem parodije iz te določbe samostojen pojem prava Unije.

(Glej točko 17 in točko 1 izreka.)

2.        Člen 5(3)(k) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi je treba razlagati tako, da sta bistveni značilnosti parodije, prvič, da spominja na obstoječe delo, hkrati pa se od njega zaznavno razlikuje, in drugič, da ustvarja humor ali posmeh. Pojem parodije v smislu te določbe ni odvisen od pogojev, v skladu s katerimi bi morala parodija kazati lastno izvirnost poleg tiste v zvezi z odražanjem zaznavnih razlik v primerjavi s parodiranim izvirnim delom, bi jo moralo biti razumno mogoče pripisati osebi, ki ni avtor samega izvirnega dela, bi se morala nanašati na samo izvirno delo ali bi moral biti pri njej naveden izvor parodiranega dela.

Pri uporabi izjeme za parodijo v smislu člena 5(3)(k) Direktive 2001/29 v konkretnem položaju pa je treba spoštovati pravično ravnotežje med interesi in pravicami oseb iz členov 2 in 3 te direktive na eni strani in svobodo izražanja uporabnika varovanega dela, ki se sklicuje na izjemo za parodijo v smislu tega člena 5(3)(k), na drugi.

Predložitveno sodišče mora ob upoštevanju vseh okoliščin zadeve v glavni stvari presoditi, ali se pri uporabi izjeme za parodijo v smislu člena 5(3)(k) Direktive 2001/29 – če so pri zadevni risbi podane navedene bistvene značilnosti parodije – spoštuje to pravično ravnotežje.

(Glej točke od 33 do 35 in točko 2 izreka.)