Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Vestre Landsret (Denemarken) op 12 oktober 2017 – Skatteministeriet / Baby Dan A/S

(Zaak C-592/17)

Procestaal: Deens

Verwijzende rechter

Vestre Landsret

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Skatteministeriet

Verwerende partij: Baby Dan A/S

Prejudiciële vragen

Moeten bouten met de beschreven specifieke kenmerken als deel van het veiligheidshekje voor kinderen worden beschouwd?

–    Als de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, zodat de bouten als deel van het veiligheidshekje voor kinderen moeten worden beschouwd, moeten de bouten dan worden ingedeeld onder GN-post 9403 90 10 of onder GN-post 7326 en 4421?

–    Als de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord, zodat de bouten niet als deel van het veiligheidshekje voor kinderen moeten worden beschouwd, moeten de bouten dan worden ingedeeld onder GN-post 7318 15 90 of onder GN-post 7318 19 00?

Indien bouten met de beschreven specifieke kenmerken onder GN-post 7318 15 90 moeten worden ingedeeld, wordt het Hof van Justitie van de Europese Unie verzocht de volgende prejudiciële vraag te beantwoorden:

–    Is verordening (EG) nr. 91/20091 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China ongeldig omdat de Commissie en de Raad zich volgens de beroepsinstantie van de Wereldhandelsorganisatie hebben gebaseerd op een procedure waarbij de omschrijving van de bedrijfstak van de Unie is gekoppeld aan de bereidheid van Unieproducenten om in een steekproef te worden opgenomen en aan een inspectie te worden onderworpen, hetgeen binnen de industrie leidt tot een proces van zelfselectie, waardoor er een wezenlijk risico op een vertekend beeld van het onderzoek en het resultaat bestaat?

____________

1 Verordening (EG) nr. 91/20092 van de Raad van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China (PB 2009, L 29, blz. 1).