Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Vestre Landsret (Danska) 12. oktobra 2017 – Skatteministeriet/Baby Dan A/S

(Zadeva C-592/17)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Vestre Landsret

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Skatteministeriet

Tožena stranka: Baby Dan A/S

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba šteti, da so vretena s posebnimi značilnostmi, kot so opisane, del varnostnih vrat za otroke?

–    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen in se zato šteje, da so vretena del varnostnih vrat za otroke, ali jih je treba potemtakem uvrstiti v tarifno številko 9403 90 10 KN ali tarifni številki 7326 in 4421 KN?

–    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen in se zato šteje, da vretena niso del varnostnih vrat za otroke, ali jih je treba potemtakem uvrstiti v tarifno številko 7318 15 90 KN ali tarifno številko 7318 19 00 KN?

2.    Če je treba vretena s posebnimi značilnostmi, kot so opisana, uvrstiti v tarifno številko 7318 15 90 KN, se Sodišču EU v predhodno odločanje predloži naslednje vprašanje:

–    Ali je Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 20091 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske neveljavna zaradi dejstva, da sta se Komisija in Svet – po navedbah pritožbenega organa STO – oprla na proces, v katerem sta v opredelitev zadevne gospodarske panoge Unije vključila le proizvajalce, ki so bili pripravljeni biti del vzorca in inšpekcijsko pregledani, kar je imelo za posledico samoizbirni proces znotraj zadevne gospodarske panoge, to pa je povzročilo veliko tveganje izkrivljanja preiskave in rezultata?

____________

1 Uredba Sveta (ES) št. 91/2009 z dne 26. januarja 2009 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Ljudske republike Kitajske (UL 2009, L 29, str. 1).