Language of document :

A Cour de cassation (Franciaország) által 2017. október 16-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL kontra MJA, mint az eBizcuss.com (eBizcuss) részére kirendelt felszámolóbiztos

(C-595/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Cour de cassation

Az alapeljárás felei

Felperesek: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL

Alperes: MJA, mint az eBizcuss.com (eBizcuss) részére kirendelt felszámolóbiztos

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet1 23. cikkét, hogy az a forgalmazó által a szállítója ellen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkére alapítottan indított perben eljáró nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy figyelembe vegyen egy, a felek közti szerződésben meghatározott joghatósági kikötést?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén, úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 23. cikkét, hogy az a forgalmazó által a szállítója ellen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkére alapítottan indított perben eljáró nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy alkalmazzon egy, a felek közti szerződésben foglalt joghatósági kikötést, ideértve azt az esetet is, ha a szóban forgó kikötés nem utal kifejezetten a versenyjog megsértése miatt fennálló felelősséggel kapcsolatos jogvitákra?

Úgy kell-e értelmezni a 44/2001 rendelet 23. cikkét, hogy az a forgalmazó által a szállítója ellen, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkére alapítottan indított perben eljáró nemzeti bíróság számára lehetővé teszi, hogy figyelmen kívül hagyjon egy, a felek közti szerződésben meghatározott joghatósági kikötést, ha az európai vagy nemzeti versenyhatóság által semmilyen versenyjogi jogsértés nem került megállapításra?

____________

1     A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.).