Language of document :

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteverket kontra Memira Holding AB

(C-607/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: Memira Holding AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Annak értékelése során, hogy valamely másik tagállamban található leányvállalatnál felhalmozott veszteség többek között az A ügyben hozott ítéletben megfogalmazottak alapján véglegesnek minősül-e, és így az anyavállalat az EUMSZ 46. cikk alapján levonhatja a veszteséget, figyelemmel kell e lenni arra a körülményre, hogy a leányvállalat államának jogszabályai alapján korlátozottak azok a lehetőségek, amelyek alapján az adósságot felhalmozó féltől eltérő fél maga vonhatja le a veszteséget?

Amennyiben figyelembe kell venni az 1. kérdésben megfogalmazotthoz hasonló korlátozást, figyelemmel kell-e lenni arra, hogy a kérdéses ügyben ténylegesen van-e olyan másik fél a leányvállalat államában, amely levonhatná a veszteségeket, amennyiben azt a jogszabályok lehetővé tennék?

____________