Language of document :

A Högsta förvaltningsdomstolen (Svédország) által 2017. október 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Skatteverket kontra Holmen AB

(C-608/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: svéd

A kérdést előterjesztő bíróság

Högsta förvaltningsdomstolen

Az alapeljárás felei

Felperes: Skatteverket

Alperes: Holmen AB

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Annak érdekében, hogy valamely anyavállalatot egy tagállamban az EUMSZ 49. cikk alapján megillesse az a – többek között a Marks & Spencer ügyből [C-446/03, ECLI:EU:C:2005:763] eredő – jog, hogy levonhatja valamely másik tagállamban lévő leányvállalatánál keletkezett végleges veszteségeket, szükséges-e, hogy a leányvállalat az anyavállalat közvetlen tulajdonában álljon?

Véglegesnek lehet-e tekinteni a veszteségek azon részét, amelyet a leányvállalat államának jogszabályai szerint nem volt lehetőség beszámítani az adott évben elért nyereségbe, hanem tovább lehetett vinni, hogy a későbbiekben azt esetlegesen le lehessen vonni egy következő évben?

Annak megítélése során, hogy a veszteség végleges-e, figyelemmel kell-e lenni arra a tényre, hogy a leányvállalat államának jogszabályai szerint a veszteséget felhalmozó féltől eltérő felek lehetősége a veszteség levonására korlátozott?

Amennyiben figyelemmel kell lenni a 3. kérdésnél meghatározott korlátozásra, arra is figyelemmel kell-e lenni, hogy a korlátozás mennyiben eredményezte ténylegesen azt, hogy a veszteségek valamely részét nem lehetett beszámítani egy másik fél által elért nyereségbe?

____________