Language of document :

Решение на Общия съд от 12 април 2013 г. — Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Комисия

(Дело T-414/08)1

(Конкуренция — Картели — Авторски права във връзка с публичното изпълнение на музикални произведения по интернет, по сателит и по кабел — Решение, с което се установява нарушение на член 81 ЕО — Разпределяне на географския пазар — Двустранни споразумения между националните организации за колективно управление — Съгласувана практика, чрез която се изключва възможността за предлагане на многотериториални каталози и многотериториални лицензи — Доказване — Презумпция за невиновност)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība (Рига, Латвия) (представител: M. Favart, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre и A. Biolan)

Встъпили страни в подкрепа на ищеца: International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (Ньои сюр Сен, Франция) (представители: J.-F. Bellis и K. Van Hove, avocats) и European Broadcasting Union (EBU) (Гран Саконекс, Швейцария) (представители: D. Waelbroeck, avocat, и D. Slater, solicitor)ПредметИскане за частична отмяна на Решение C (2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38698 — CISAC)ДиспозитивОтменя член 3 от Решение C (2008) 3435 окончателен на Комисията от 16 юли 2008 година относно производство по член 81 [ЕО] и член 53 от Споразумението за ЕИП (дело COMP/C2/38.698 — CISAC) в частта, в която се отнася до Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.