Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Hotărârea Tribunalului (Camera a șasea) din 12 aprilie 2013 – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība/Comisia

(Cauza T‑414/08)

„Concurență – Înțelegeri – Drepturi de autor privind execuția publică a operelor muzicale prin internet, prin satelit și retransmisia prin cablu – Decizie de constatare a unei încălcări a articolului 81 CE – Împărțirea pieței geografice – Acorduri bilaterale între societățile de gestiune colectivă naționale – Practică concertată care exclude posibilitatea de a acorda autorizații multiteritorii și multirepertoriu – Probă – Prezumția de nevinovăție”

1.                     Acțiune în anulare – Controlul legalităţii – Criterii – Luarea în considerare numai a elementelor de fapt și de drept care există la data adoptării actului în litigiu (art. 230 CE) (a se vedea punctul 70)

2.                     Concurență – Procedură administrativă – Decizie a Comisiei de constatare a unei încălcări – Obligația Comisiei de a face dovada încălcării – Întinderea sarcinii probei [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 2] (a se vedea punctele 83 și 130)

3.                     Dreptul Uniunii – Principii – Drepturi fundamentale – Prezumția de nevinovăție – Procedură în materie de concurență – Decizie de constatare a unei încălcări, dar prin care nu se aplică o amendă – Aplicabilitate [art. 81 alin. (1) CE; art. 6 alin. (2) UE; Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, art. 48 alin. (1)] (a se vedea punctele 84-88)

4.                     Concurență – Procedură administrativă – Decizie a Comisiei de constatare a unei încălcări – Mijloc de probă – Recurgere la o serie de indicii – Nivelul necesar al forței probante în raport cu fiecare dintre indicii – Probe întemeiate numai pe comportamentul întreprinderilor – Obligații în materie de probă ale întreprinderilor care contestă existența încălcării – Obligații ale Comisiei prin care se contestă plauzibilitatea explicațiilor propuse de întreprinderi [art. 81 alin. (1) CE; Regulamentul nr. 1/2003 al Consiliului, art. 2] (a se vedea punctele 89-93, 99 și 153)

5.                     Înțelegeri – Interzicere – Înțelegeri care continuă să producă efecte după încetarea lor formală – Aplicarea articolului 81 CE [art. 81 alin. (1) CE] (a se vedea punctul 115)

6.                     Înțelegeri – Practică concertată – Paralelism de comportament – Prezumţie privind existenţa unei practici concertate – Limite – Refuzul societăților naționale de gestiune a drepturilor de autor de a permite unui utilizator stabilit într‑un alt stat membru să aibă acces direct la repertoriul lor – Atingere adusă concurenței [art. 81 alin. (1) CE] (a se vedea punctul 129)

7.                     Acțiune în anulare – Control jurisdicțional – Limitele sesizării (art. 230 CE) (a se vedea punctul 175)

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC)

Dispozitivul

1)

Anulează articolul 3 din Decizia C(2008) 3435 final a Comisiei din 16 iulie 2008 privind o procedură în conformitate cu articolul 81 [CE] și cu articolul 53 din Acordul privind SEE (cazul COMP/C2/38.698 – CISAC), în măsura în care vizează Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.

2)

Respinge în rest acțiunea.

3)

Obligă Comisia Europeană la plata cheltuielilor de judecată.