Language of document : ECLI:EU:T:2013:174

Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 12. aprila 2013 –
Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra proti Latvijas Autoru apvienība proti Komisiji

(Zadeva T‑414/08)

„Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Avtorske pravice v zvezi z javnim izvajanjem glasbenih del po spletu, po satelitu in s kabelsko retransmisijo – Odločba o ugotovitvi kršitve člena 81 ES – Razdelitev geografskega trga – Dvostranski sporazumi med nacionalnimi kolektivnimi organizacijami – Usklajeno ravnanje, ki izključuje možnost izdajanja večozemeljskih in večrepertoarnih dovoljenj – Dokaz – Domneva nedolžnosti“

1.                     Ničnostna tožba – Nadzor zakonitosti – Merila – Upoštevanje le dejanskih in pravnih okoliščin, ki obstajajo na dan sprejetja spornega akta (člen 230 ES) (Glej točko 70.)

2.                     Konkurenca – Upravni postopek – Odločba Komisije o ugotovitvi kršitve – Dokaz o kršitvi, ki ga ima Komisija – Obseg dokaznega bremena (člen 81(1), ES; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 2) (Glej točki 83 in 130.)

3.                     Pravo Unije – Načela – Temeljne pravice – Domneva nedolžnosti – Postopek na področju konkurence – Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev, ni pa bila določena kazen – Uporabnost (člen 81(1), ES; člen 6(2), EU; Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 48(1)) (Glej točke od 84 do 88.)

4.                     Konkurenca – Upravni postopek – Odločba Komisije o ugotovitvi kršitve – Način dokazovanja – Opiranje na skupek indicev – Stopnja dokaza, ki se zahteva glede indicev, ki se upoštevajo posamično – Dokazi, ki temeljijo le na ravnanju podjetij – Obveznosti dokazovanja, ki jih imajo podjetja, ki izpodbijajo resničnost kršitve – Obveznosti Komisije, s katerimi se izpodbija verjetnost razlag, ki jih predlagajo podjetja (člen 81(1), ES; Uredba Sveta št. 1/2003, člen 2) (Glej točke od 89 do 93, 99 in 153.)

5.                     Omejevalni sporazumi – Prepoved – Omejevalni sporazumi, katerih učinki presegajo njihovo formalno prenehanje – Uporaba člena 81 ES (člen 81(1), ES) (Glej točko 115.)

6.                     Omejevalni sporazumi – Usklajeno ravnanje – Vzporedno ravnanje – Domneva obstoja usklajevanja – Meje – Zavrnitev s strani nacionalnih organov za upravljanje z avtorskimi pravicami, da se uporabniku s sedežem v drugi državi članici dopusti dostopanje do njihovega repertoarja – Škodovanje konkurenci (člen 81(1), ES) (Glej točko 129.)

7.                     Ničnostna tožba – Sodni nadzor – Meje odločanja (člen 230 ES) (Glej točko 175.)

Predmet

Predlog za razglasitev delne ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 3435 final z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38698 – CISAC).

Izrek

1.

Člen 3 Odločbe Komisije C(2008) 3435 final z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38698 – CISAC) se v delu, v katerem se nanaša na Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, razglasi za ničen.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov.